Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Werner Wiels, voormalig hoofd van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) wil de kans krijgen om tijdens de centrale commissievergadering van de Staten op 13 april zijn kant van het verhaal te vertellen.

wernerwiels Dat stelt Wiels in een brief aan de Staten.,,Graag verneem ik van u of ik tijdens de centrale commissievergadering d.d. 13 april 2018 in de gelegenheid zal worden gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen”, zo stelt het voormalig MDPT-hoofd in zijn schrijven. ,,Dit is voor mij van groot belang aangezien ik, in alle vrijheid en zonder vrees om civielrechtelijk of strafrechtelijk vervolgd te zullen worden voor hetgeen ik tijdens de vergadering zeg of overleg, duidelijkheid en openheid van zaken wil geven in de vergadering van de centrale commissie, opgevraagd door enkele Statenleden in hun brief d.d. 22 januari 2018. Ik verwijs u in dat kader naar artikel 61 van de Staatsregeling.” Wiels sluit zijn schrijven af door te stellen dat zijn ‘aanwezigheid in de vergadering van de centrale commissie alleen zin heeft als ik aan de beraadslagingen in de centrale commissievergadering deel kan nemen teneinde openheid van zaken te kunnen geven’. Werner Wiels werd op 29 november 2013 aangesteld als MDPT-voorzitter. Op 16 juni 2017 heeft hij zijn ontslag ingediend. Na zijn vertrek werd middels een rapport van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) duidelijk dat het MDPT onder zijn bewind met geld smeet; in totaal is van 2014 tot medio 2017, in drieënhalf jaar tijd, een bedrag van 16,8 miljoen besteed, terwijl oorspronkelijk door het MDPT voor de periode van 2014 tot en met heel 2017 een bedrag van 10 miljoen was begroot. De voormalige Raad van Commissarissen (RvC) van Refineria di Kòrsou (RdK), geleid door de inmiddels geschorste directeur José Van den Wall-Arnemann, keurde keer op keer verhogingen van de begroting voor het team van Wiels goed; van in eerste instantie 10 miljoen naar 18,7 miljoen. Het MDPT legde nauwelijks financiële verantwoording af. Soab constateert dat het MDPT enkel één concept-tussentijdse rapportage heeft verstrekt aan de RvC (periode maart 2014 tot en met juni 2015). Deze krant maakte later - aan de hand van stukken die door huidig premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in de Staten beschikbaar waren gesteld - bekend dat het vorige MDPT onder voorzitterschap van Wiels de achtereenvolgende kabinetten-Pisas en -Rhuggenaath valselijk heeft geïnformeerd dat er sprake was van ‘een voltooide due diligence’ van het Chinese Guangdong Zhenrong Energy (GZE).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).