Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer haar bezorgdheid geuit over de vluchtelingenproblematiek, onder andere op Curaçao. 


eerste kamerIn een brief aan staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt Ruard Ganzevoort (GroenLinks), de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, kritische vragen over de situatie in Venezuela waardoor inwoners in groten getale gedwongen zijn hun toevlucht te zoeken in omringende landen, waaronder het Caribische deel van het Koninkrijk. De Eerste Kamer wil duidelijkheid over de stand van zaken. 
Ganzevoort (GroenLinks) geeft aan dat de leden graag de laatste stand van zaken vernemen ten aanzien van de toestroom van Venezolaanse vluchtelingen naar het Caribische deel van het Koninkrijk. De Eerste Kamer wil weten welke voorbereidingen zijn en worden getroffen voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk; of Aruba, Curaçao en Bonaire in staat zijn om eventueel grote aantallen Venezolaanse vluchtelingen op te vangen en hoe de Nederlandse regering de eilanden hierin steunt. ,,Wat zijn de verantwoordelijkheden van de regeringen van de landen in het Koninkrijk en van de Koninkrijksregering bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk”, zo vraagt Ganzevoort. 
Tot slot vraagt de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, namens de leden van de Eerste Kamer, Knops de vraag te beantwoorden over de bevoegdheidsverdeling en daarmee samenhangende verantwoordelijkheden tussen de landen en het Koninkrijk. Met name ‘nu de problematiek diverse terreinen raakt, als daar zijn buitenlands beleid, grensbewaking, inzet kustwacht, immigratie en integratie’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).