Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDDK) laat extra bewakers uit de gevangenis rondes lopen op het terrein van de vreemdelingenbarakken nabij Koraal Specht. Aanleiding is een nieuwe poging tot uitbraak van Venezolanen afgelopen weekeinde. 


sdkkDe gevangenis is verantwoordelijk voor detentie van ongedocumenteerde vreemdelingen op het terrein van de gevangenis, een taak die met de dag zwaarder wordt, zo vertelt SDKK-directeur Urny Floran. ,,De mannen in de barak doen er alles aan om te ontkomen. Tegenover bewakers hebben zij verklaard dat zij beslist niet terug willen naar Venezuela. Zaterdag hebben zij opnieuw ruiten ingeslagen en toiletten vernield.”
Vorige week dinsdag maakte de regering van Curaçao melding van een ravage in de vreemdelingenbarak. Gedetineerde Venezolanen hadden geprobeerd uit te breken en toen dat niet lukte, richtten ze een ravage aan in de toiletten en staken ze matrassen in brand. De groep zou versneld worden uitgezet, zo maakte de regering bekend. De politie had vastgesteld dat voor de 63 Venezolanen in de barak gold dat hun leven geen gevaar liep door deportatie naar Venezuela. Momenteel verblijven er nog 27 mannen in de barak. Sinds vorige week is de slaapruimte niet meer bruikbaar; de recreatieafdeling doet nu dienst als slaapvertrek, daar zijn bedden met nieuwe matrassen geplaatst. De regering stelde aan de gevangenis 60.000 gulden beschikbaar voor herstel van de schade aan de barak. Gevangenisdirecteur Floran heeft er een hard hoofd in, hij denkt niet dat de nieuwe toiletten een lang leven zijn beschoren. ,, Er lopen nu dag en nacht extra bewakers op het terrein om te voorkomen dat de mannen ontsnappen.”
In een tijd waarin bezuinigingen bij Justitie een enorme wissel trekken op mensen en materieel, heeft de gevangenis met de problemen rond de barak er een kluif aan om de orde en veiligheid te handhaven, zo bevestigt Floran. ,,De bewaking van de gevangenis is al een uitdaging op zich.”
Het Europese Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) schrijft in haar laatste rapport, opgesteld na een bezoek aan Curaçao in 2014, dat de bewakers van de vreemdelingenbarak geen specifieke opleiding hebben gevolgd om met illegale migranten te werken. Een medische screening bij aankomst ontbreekt en de vreemdelingen zouden bij aankomst onvoldoende informatie krijgen, mede als gevolg van gebrekkige communicatie door de taalbarrière. 
De commissie adviseerde Justitie om adequate voorschriften voor de detentie van illegale migranten te ontwikkelen en vast te stellen, waaronder de invoering van een effectief rechtsmiddel voor juridische bijstand. 
Gevangenisdirecteur Floran zegt aangifte te hebben gedaan van de vernielingen die de vreemdelingen hebben aangericht. Tot nu toe heeft Justitie geen aanleiding gezien de aanstichters strafrechtelijk te vervolgen, de regering kiest ervoor vreemdelingen versneld uit Curaçao te verwijderen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).