Van onze correspondent

Kralendijk - In een zelden vertoonde eensgezindheid gaat Bonaire verhaal halen in Den Haag over de tariefsverhoging voor elektriciteit.

bonaire

Een gemengde commissie van coalitie en oppositie gaat samen met het Bestuurscollege (BC) in Nederland uitleggen dat de enorme prijsstijging niet te dragen is. Een datum voor de reis is nog niet bekend.In een unaniem aangenomen raadsbesluit heeft de Eilandsraad dinsdagavond besloten minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ‘met klem’ te verzoeken de vaststelling van de nieuwe tarieven op te schorten in afwachting van aanpassing van de Wet elektriciteit en drinkwater BES van juli 2016. Op die wetswijziging wordt eveneens met klem aangedrongen. Door de nieuwe tariefstructuur, die aanstaande zondag wordt ingevoerd, worden vooral de sociaal zwakkeren getroffen. De nieuwe structuur geldt ook voor water, maar daar wordt het effect geminimaliseerd door een behoorlijke subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor elektriciteit heeft het ministerie van EZK minder dan de helft van de benodigde subsidie toegekend, vindt Bonaire. In het raadsbesluit wordt minister Wiebes daarom, opnieuw met klem, verzocht meer subsidie te verlenen voor het vaste elektriciteitstarief. Het BC wordt door de Eilandsraad geïnstrueerd een gerechtelijke procedure te starten tegen de huidige subsidiebeschikking van EZK.Aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt gevraagd in het kader van de armoedebestrijding eveneens een subsidie te verlenen. Hoewel niet direct zo benoemd, mag worden aangenomen dat deze subsidie van SZW voor de sociaal zwakkeren is bestemd.In het raadsbesluit wordt uitgelegd dat er altijd al zorgen waren over de gevolgen van de nieuwe wet en dat de nieuwe systematiek ‘onaanvaardbaar en onuitvoerbaar’ is. Verder wordt in herinnering gebracht dat in de wet staat dat die ten doel heeft om water en elektra betaalbaar te houden en dat bij de behandeling van de wet de Tweede Kamer heeft toegezegd dat de vaste tarieven niet hoger worden dan in Europees Nederland. Dat tarief is 17 euro per maand, ofwel zo’n 20 dollar. Op basis van de nu toegezegde subsidie zou het laagste vaste tarief voor elektriciteit op 30 dollar uitkomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).