Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Monseigneur Luis Secco van het bisdom Willemstad is pro een humane aanpak van de Venezolanen die hun land ontvluchten en naar Curaçao komen. Dat heeft Secco in gesprek met deze krant verklaard.

secco
,,Als bisdom wil ik, met alle respect voor de regering, aandacht vragen voor een aanpak waarbij solidariteit en respect voor de rechten van de vluchtelingen centraal staan. De Venezolanen die nu naar Curaçao komen en worden opgepakt hebben recht op juridische hulp. Als kerk komen wij op voor de zwakkeren, dus de mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Het heeft niets met politiek te maken”, aldus Secco.
Secco heeft afgelopen zaterdag aan een vergadering deelgenomen met vertegenwoordigers van de belangenvereniging voor Venezolanen Venex, Sociedad Bolivariana en enkele burgers die solidair zijn met de Venezolanen die naar het eiland komen. ,,Ik ben er samen met deze organisaties voorstander van dat de illegale Venezolanen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Het idee is dat zij daarna of naar hun land teruggaan of naar een land waar ze voor langere tijd opgevangen kunnen worden. Het gaat dan wel om mensen die niet een criminele achtergrond hebben, voor hen ligt dat natuurlijk anders.”
Volgens Secco moet er duidelijkheid komen wat de procedure is ten aanzien van Venezolanen die naar het eiland komen. ,,Het is goed als het duidelijk wordt wat Curaçao en Nederland kunnen doen, nu de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) heeft opgeroepen om Venezolanen als vluchtelingen te beschouwen. Venezolanen verlaten hun land omdat ze niet te eten hebben, of omdat zij bij voorbeeld geen medicijnen in het land kunnen krijgen.”
Op maandag 2 april, tweede paasdag en op zondag 8 april houdt het bisdom een speciale collecte die bestemd is voor de charitatieve organisatie Caritas in Venezuela. Het bisdom zal op een later tijdstip meer aandacht voor deze twee collectes vragen, aldus Secco.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).