Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Energieproducent Aqualectra en olieleverancier Curoil komen onder toezicht van een nieuw op te richten Energy Office op regeringsniveau.

energieplanDat bevestigde minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gisteren bij de presentatie van het Nationaal Energieplan.
De Raad van Ministers is woensdag akkoord gegaan met het eerste duurzame energiebeleid van Curaçao. Dit betekent dat de overheid er een nieuwe instantie bij krijgt, te weten het Energy Office, dat gaat zorgen voor verdere, versnelde ontwikkeling van duurzame energieopwekking op het eiland.
Specialisten op het gebied van hernieuwbare energiesystemen zullen hun intrek nemen in het Energy Office. Op de eerste plaats Karel Tujeehut, werknemer van Aqualectra, die vanwege zijn kennis van hernieuwbare energie is uitgeleend aan de overheid, en een belangrijke hand heeft gehad in de totstandkoming van het eerste Nationaal Energieplan voor Curaçao.
Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina, belast met Energie, is ervan overtuigd dat duurzame energie de economische ontwikkeling van het land ten goede komt, en zelfs een boost kan geven wanneer financiële baten uit hernieuwbare energie worden geïnvesteerd in andere sociaaleconomische projecten. ,,Door elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en windmolens, neemt de afhankelijkheid van Curaçao van de import van fossiele brandstoffen af. Daar komt bij dat de kosten van zonne- en windenergie te verwaarlozen zijn.”
Minister Martina wijst erop, dat Curaçao al goed op weg is naar schonere energieproductie. ,,Curaçao is derde in de wereld voor wat betreft de toepassing van windenergie voor huishoudelijk gebruik. In het Caribisch gebied staat ons land op de zesde plaats bij het opwekken van hernieuwbare energie, op een lijst van 26 landen en gebieden in de regio”, zegt Martina. ,,We doen het dus zo slecht nog niet op het gebied van duurzaamheid, maar ons land loopt daar niet mee te koop.”
Er kan evenwel meer, en sneller. De energieproductie op het eiland kan voor vijftig procent uit hernieuwbare energie bestaan, aldus de opstellers van het Nationaal Energieplan. ,,Uit overleg met alle stakeholders is naar voren gekomen dat dit percentage algemeen als zeer realistisch wordt beschouwd”, zegt Karel Tujeehut. ,,Momenteel zitten we al rond de 28 procent, grotendeels door windenergie.”
Martina: ,,Aqualectra gaat zonnepanelen plaatsen op daken van bedrijven in de vrijhandelszone, en dat gaat een grote impact hebben. Het vastrecht voor zonnepanelen is recent door de overheid gehalveerd, en de verwachting is dat dit voordeel particulieren en ondernemers zal stimuleren om zonnepanelen op hun woningen en gebouwen te laten plaatsen.”
De overheid wil ook onderzoek doen naar de mogelijkheden van onder meer Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), een vorm van duurzame energie die gebruikmaakt van het natuurlijke temperatuurverschil in de oceaan om elektriciteit te genereren. Ook de afvalhoop op de Landfill kan volgens de minister worden gebruikt om energie op te wekken, middels een systeem dat Waste-to-Energy wordt genoemd, en waarbij de warmte die vrijkomt uit een afvalverbrandingsoven wordt gebruikt om energie op te wekken.
De regering van Curaçao geeft zichzelf vijf jaar de tijd, tot 2023, om het Energy Office operationeel te hebben, een onafhankelijke toezichthouder aan te stellen en een Energiewet met transparante richtlijnen voor de energiesector te ontwikkelen. Het Nationaal Energieplan zal worden gefinancierd uit het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), dat 16,9 miljoen euro (37,1 miljoen gulden) beschikbaar heeft voor Curaçao. ,,Dit bedrag is bestemd voor het realiseren van een ‘resilient community’”, zegt Martina. ,,Duurzame energieproductie vormt daar een onderdeel van. Als zodanig kan niet het hele bedrag aan ons energiebeleid worden besteed, er blijft geld over.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).