Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het faillissement van NV Curaçaose Dok Maatschappij (CDM) heeft de rechter-commissaris de zogenoemde slotuitdeling van de op de verificatievergadering van 22 augustus 2017 goedgekeurde vorderingen ‘bevolen’.

damen
In een bekendmaking meldt de curator in dit faillissement, de advocaat Arnold Huizing, dat de crediteuren op grond van deze uitdeling de resterende 15 procent van hun goedgekeurde vorderingen ontvangen.
De door de rechter-commissaris goedgekeurde slotuitdelingslijst heeft gedurende tien dagen na publicatie bij de griffie van het Gerecht in eerste aanleg op Curaçao ter inzage gelegen voor de crediteuren.
Dit maak deel uit van een omvangrijke faillissementszaak, het ‘gecontroleerde’ faillissement van Curaçaose Dok Maatschappij (CDM), dat nodig was voor de doorstart met Damen Shipyards. Daarvoor vond op 22 augustus een verificatievergadering plaats. Daar deed Huizing op 22 november verslag van.
Er werden tijdens de verificatievergadering in totaal 160 vorderingen, alle concurrent, ingediend. Alles bij elkaar voor een bedrag van ruim 27,7 miljoen gulden. Op die verificatievergadering werden vorderingen voor een totaalbedrag van iets meer dan 24 miljoen erkend.
,,Deze erkende crediteuren hebben, na goedkeuring van de uitdelingslijst voor de rechter-commissaris, recht op 35 procent van hun goedgekeurde vorderingen.” Op dat moment hadden 135 crediteuren betaling ontvangen. Bij de verificatievergadering waren curator Huizing, een deel van de schuldeisers en/of hun gemachtigden en Getmar Caldera, bestuurder van CDM, aanwezig.
Er waren ook zogeheten ‘betwiste crediteuren’. Die werden door het gerecht naar renvooi verwezen en moesten op 30 oktober hun conclusie van eis indienen. In totaal zijn vijf crediteuren op de terechtzitting verschenen, maar hadden toen nog geen conclusie van eis ingediend. Kort daarop heeft één dat alsnog gedaan.
Alle renvooi-zaken werden door de rolrechter verwezen naar de zitting van 4 december. Indien een eiser dan wederom niet verschijnt, wordt hij geacht zijn aanvraag te hebben ingetrokken.
Intussen gaat het weer goed met de scheepswerf. Zoals met de Damen Shiprepair Curaçao bv en CDM Holding nv gesloten koopovereenkomsten werd beoogd, zijn de activiteiten van het scheepsdok gecontinueerd, en hebben de 378 werknemers hun werk kunnen behouden, aldus het proces-verbaal van de verificatievergadering.
Begin februari 2017 werd bekendgemaakt dat met de overname van de CDM-activiteiten - zoals met Damen overeengekomen - het Dok was ‘gered’, het personeel werd overgenomen en de concurrente crediteuren een deel (toen werd nog uitgegaan van 50 procent) van hun vorderingen zouden krijgen. Daartoe werd de - op Curaçao daarvóór niet eerder toegepaste - constructie gebruikt van een zogeheten pre-pack faillissement, omdat redding in een normaal faillissement vrijwel niet mogelijk zou zijn geweest.
Het pre-pack faillissement van CDM ging terug tot 26 augustus 2016. Op die dag heeft CDM het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao verzocht ‘om toepassing te geven aan de figuur van de pre-pack om aldus de mogelijkheden en voorwaarden van een herstructurering middels faillissement te onderzoeken en voor te bereiden’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).