Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op verzoek van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) vindt een technische audit plaats bij de Isla-raffinaderij. Dat is gisteren bekendgemaakt.

isla
Deze week zijn twee experts op het gebied van industriële veiligheid, werkzaam bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, aan de audit begonnen. Deze bestaat uit drie onderdelen: fysieke analyse met het testen van verschillende installaties; data- en informatiebestudering; en tot slot gesprekken met verschillende afdelingshoofden.
Lesley Fer, coördinator van het Rampenteam Curaçao begeleidt en houdt samen met Refineria di Kòrsou (RdK) toezicht op de audit. Wanneer alle informatie is verzameld, wordt een conclusie geformuleerd en wordt het eindrapport, dat ook een aanbeveling bevat, aan de regering aangeboden. ,,De bedoeling is dat de aanbevelingen en wijze van implementatie vervolgens met alle betrokken partijen worden besproken”, aldus de minister-president.
Rhuggenaath liet gisteren weten dat het gehele traject twee tot drie weken duurt. Het resultaat van de technische audit biedt volgens hem een diepgaande blik op de veiligheid van de installaties en systemen die aanwezig zijn op het Isla-terrein en geeft tevens aan hoe gevaarlijke incidenten in de toekomst kunnen worden bestreden en gecontroleerd.
Reden voor deze technische audit zijn volgens Rhuggenaath onder andere de conclusies in het rapport van E&D Technologies Texas. Dit rapport werd opgesteld na de brand die in mei 2017 bij de Isla plaatsvond. Een andere reden voor de audit is het uitbreiden van het Rampenplan van Curaçao, aldus de Curaçaose premier.
In het rapport concludeert E&D Technologies Texas dat de Isla-raffinaderij in de afgelopen jaren relatief veel geluk heeft gehad bij het voorkomen van grote incidenten. Volgens de onderzoeker zijn er onderdelen bij de raffinaderij waar niet wordt voldaan aan de technische vereisten zoals die algemeen aanvaard zijn, te weten de ‘Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices (Ragagep)’. ,,Dit zou het risico kunnen vergroten op milieu-incidenten en vroegtijdige stillegging of langdurige beëindiging van de plant”, aldus de opstellers van het rapport.
Op basis van dit rapport liet stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) weten dat ‘de staat van vele installaties op het Isla-terrein zodanig is dat het onverantwoord is om werknemers en omwonenden bloot te blijven stellen aan de risico’s van voortgezette ongewijzigde bedrijfsvoering’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).