Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao kan aan niet meer dan 250 Venezolanen humanitaire hulp bieden, de absorptiecapaciteit van het Land is bij dit aantal bereikt. Dat zegt Lesley Fer, de landelijke rampencoördinator, tegenover het Antilliaans Dagblad.


venezolanenFer reageert hiermee op het nieuws dat de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) een oproep heeft gedaan aan landen in de regio om Venezolanen die hun land ontvluchten om humanitaire redenen te helpen. In een drie pagina’s tellend document, getiteld Guidance Note on the Outflow of Venezuelans adviseert de UNHCR de landen waar ongedocumenteerde Venezolanen verblijven, om deze mensen niet naar hun land terug te sturen. Het Commissariaat stelt vast dat Venezolanen niet terug kunnen naar hun land en verzoekt om die reden Venezolanen niet te beschouwen als economische migranten.
Medewerkers van de directie Risicobeheersing & Rampenbeleid, waarvan Fer directeur is, zijn de Guidance Note van de UNHCR aan het bestuderen. ,,Om te weten te komen wat precies de overwegingen en aanbevelingen van de UNHCR zijn, ook al maakt Curaçao daar geen deel van uit; wij zijn gebonden aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)”, zegt Fer. De rampencoördinator geeft aan dat Venezolanen die bij politiecontroles niet over de vereiste verblijfsdocumenten beschikken, worden aangehouden en, ondanks het feit dat de grens met Venezuela sinds 5 januari van dit jaar gesloten is, van het eiland verwijderd. ,,Venezolanen kunnen niet worden gedeporteerd, maar op basis van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) worden zij wel uitgezet naar een ander land”, zegt Fer.
Uitzetting vindt plaats mits de betrokkene niet wordt verdacht van een strafbaar feit, zoals overtreding van de Opiumwet of Vuurwapenwet. Is dat wel het geval, dan wordt een ongedocumenteerde Venezolaan op dezelfde wijze behandeld als elke andere verdachte en wordt deze voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie die zijn hechtenis zal bevelen. Wanneer het tot een veroordeling komt, zal de betrokkene na het uitzitten van zijn straf alsnog worden uitgezet.
Terwijl de detentiecapaciteit onder druk staat, waarschuwt rampencoördinator Fer dat het bieden van humanitaire hulp aan Venezolanen kan leiden tot destabilisatie van het Land Curaçao. ,,Er is alleen nog gesproken over het bieden van brood-bed-bad, maar opvang betekent dat je ook sociale hulp, medische zorg, huisvesting en onderwijs moeten bieden. Dat kost enorm veel geld. De Raad van Ministers heeft bepaald dat bij 250 ‘vluchtelingen’ voor Curaçao het plafond is bereikt. En dan hebben we het uitsluitend over drie maanden brood-bed-bad. Meer kunnen we niet bieden.” Indien het aantal van 250 overschreden wordt, of voor langere tijd humanitaire hulp nodig is, dan is dit een Koninkrijksaangelegenheid, aldus de landelijke rampencoördinator.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).