Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is een Ministeriële Regeling (MR) in werking getreden waarmee het maken van reclame wordt gereguleerd.

reclameWant, zo staat in een uitvoerige uitleg bij de MR: ,,Er is een enorme wildgroei ontstaan aan diverse reclame-uitingen. Het merendeel hiervan beschikt niet over een ontheffing of vergunning of, indien die wel is verleend, is in afwijking daarvan uitgevoerd. Er is duidelijk sprake van een grote verrommeling en visuele vervuiling van de openbare ruimte. Ook zijn reclame-uitingen te constateren waarbij zich de vraag voordoet of die niet te zeer de aandacht van de weggebruikers afleiden. Dergelijke problemen zijn des te nijpender in onze historische binnenstad met zijn prachtige monumenten en gelet op onze plaatsing op de werelderfgoedlijst van Unesco. Gelet op de wildgroei en de tegen elkaar opbiedende reclame-uitingen moet de vraag gesteld worden hoe effectief deze manier van reclame voeren nog is.”
In de MR, die onlangs naar de Staten is gestuurd, zijn de ‘nadere regels’ vastgesteld zoals dat voorgeschreven staat in de Landsverordening Openbare Orde (LOO). De regeling is getekend door minister van Algemene Zaken Eugene Rhuggenaath en minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Zita Jesus-Leito (beiden PAR). De MR is voorzien van een omvangrijke bijlage van circa 42 pagina’s waarin de regeling nader wordt uitgelegd. Uitgelegd wordt dat bij reclame-uitingen gelet moet worden op de kwaliteit van de openbare ruimte, de veiligheid van de weggebruiker, de (niet aanstootgevende) inhoud van de reclame en de effectiviteit en zichtbaarheid.
Onder reclame wordt verstaan ‘iedere vorm van reclame, van commerciële (handelsreclame) en niet commerciële (ideële reclame) aard, met behulp van aankondigingen, opschriften of afbeeldingen, al dan niet in combinatie met een attentie-element, in welk vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf de weg dan wel geplaatst is in de openbare ruimte’. Hieronder vallen onder andere bedrijfsnamen, logo’s, symbolen, vlaggen, spandoeken, lantaarns, menuborden en ook reclame-uitingen geplakt tegen en achter winkelruiten, ramen van abri’s en op stadsplattegronden.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).