Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op dit moment is het niet zinvol om in de Staten een debat over het vrije onderwijs te voeren, de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) is immers nog bezig om naar aanleiding van haar rapport hoor en wederhoor te plegen.

debatonderwijs
Dat schrijft minister Marilyn Alcalá-Wallé van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) aan de oppositiepartijen KdNT, MFK, MP en PS. Op dit moment is er geen basisinformatie over het vrije onderwijs beschikbaar die met de werkelijkheid strookt.
Tegen dat licht is het niet zinvol om over het vrije onderwijs te debatteren, aldus de minister. Zij stelt dan ook voor om de aangevraagde vergadering uit te stellen totdat er duidelijkheid is en de puzzelstukjes van het vrije onderwijs in elkaar passen.
De situatie rond het vrije onderwijs is zo chaotisch dat Soab niet zoals verwacht in september vorig jaar, maar pas in januari van dit jaar het onderzoek kon afronden.
Alcalá-Wallé vermeldt in de brief ook verschillende punten van kritiek die zij vanuit het ministerie en andere betrokkenen kreeg. Een van deze punten is dat er geen middelen zijn om de kosten van het vrije onderwijs te dekken. De regering heeft een betalingsachterstand bij Fundashon Material pa Skol (FMS). Het gaat dan om geleverde diensten in de tijd dat FMS als bemiddelaar optrad voor het boekenfonds. De achterstallige betalingen zijn niet door de PS-regering op de begroting voor 2018 opgevoerd, aldus de bewindsvrouw. Er is verzocht om reallocatie van de middelen op andere posten van de begroting.
De bewindsvrouw vermeldt ook dat de schoolbesturen klagen dat de becijferde kosten onvoldoende zijn om op een verantwoordelijke manier de kosten te dekken. Onderwijskrachten klagen over de zwaarte van hun werk bij het vrije onderwijs. De boeken die gratis aan de leerlingen worden gegeven, worden vernield. De meest kwetsbare jongeren gaan niet naar school door bijvoorbeeld het ontbreken van schooltransport.
De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) heeft illegaal een taak op zich genomen. Het beheer van een boekenfonds is niet in de statuten van SSC vastgelegd. In de praktijk is er geen enkele instantie die een totaaloverzicht heeft over het gratis onderwijs, aldus de minister.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.