Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het door Sona noemen van mei 2018, over iets minder dan twee maanden, als het moment waarop de ruwbouw van het nieuwe ziekenhuis HNO (Hospital Nobo Otrobanda) afgerond zou zijn, geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid.


hnoZo verneemt deze krant uit goede bronnen rond minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid en de zogeheten Ministeriële Regisseur en Toezichthouder (MRT) Stanley Betrian.
Afgelopen week bracht Sona een persbericht uit waarin onder andere wordt verwezen naar een schrijven dat Sona op 20 februari stuurde naar de MRT over de stand van zaken omtrent de opleveringsdata. ,,Conform de plannen van de hoofdaannemer is het nieuwe ziekenhuisgebouw in mei 2018 bouwkundig gereed en start de technische validatie ervan”, aldus Sona in het persbericht. De technische oplevering staat gepland voor medio augustus 2018.
Dit laatste blijkt de vereiste contractafspraak te zijn. Het noemen van mei in diverse mediaberichten wordt als ‘contraproductief’ gezien. Aannemer Ballast Nedam Infra houdt zelf formeel nog vast aan 18 april voor het opstarten van het klimatiseren, oftewel koelen, van het gebouw; 28 mei voor een integrale test; 13 augustus de technische oplevering; 15 december de functionele oplevering met vaste medische inrichting en 21 april 2019 is de streefdatum voor de ‘First Patient Treatment’.
AT Osborne, de bouwtoezichthouder van Sona, constateert echter een reële kans op uitloop van de technische oplevering met twee tot vier maanden. De verwachting is dat de bouw dan technisch grotendeels klaar zal zijn, uitgezonderd onder meer de elektrische installaties.
Sona stelde in het persbericht keihard dat minister Camelia Römer ‘onvolledige, incorrecte en ongefundeerde verklaringen’ over Sona heeft afgelegd tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten. De bewindsvrouw laat echter weten het parlement naar beste weten te hebben geïnformeerd, waarbij zij zich heeft gebaseerd op kwartaalcijfers van Sona, bekende en gedocumenteerde historie en informatie van een werknemer en meerdere onderaannemers van Sona werkzaam in de domeinen omgeving, bouw en ICT.
Sona heeft zich, naar het oordeel van de minister en haar adviseurs, niet geheel gehouden aan het in de beheersovereenkomst gestelde. Zo hebben geen geauditeerde verantwoordingen plaatsgevonden en is de transitie van het bestaande ziekenhuis Sehos naar HNO om nog onbekende redenen langer dan een jaar stilgelegd. Ook zijn ingrijpende wijzigingen - zoals overeengekomen in de beheersovereenkomst - niet gemeld aan opdrachtgever Land Curaçao, zoals statutenwijziging en het vervangen van uitvoeringsorganisatie Berenschot door zichzelf, waardoor de checks en balances niet in orde zijn.
Verder wordt niet meegedacht met het Land inzake belangrijke zaken als het inpassen van HNO in de zorgstructuur en de transformatie van de gezondheidszorg als geheel. Overigens wordt een kanttekening geplaatst bij de vele juridische procedures die door Sona worden gevoerd, waarschijnlijk ten laste van het projectbudget: Sona vs. Ballast Nedam (twee claims en mogelijk drie), Sona vs. Berenschot (bodemprocedure), Berenschot vs. AT Osborne met voeging van Sona (schadevergoeding) en dreiging kort geding Sona versus Land Curaçao (inzake overmaking HNO-gelden).

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).