Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) heeft gisteren in de Staten te kennen gegeven dat onlangs nieuw beleid is ontwikkeld met betrekking tot legaal bezit van wapens en het gebruik ervan op schietscholen.

Beleid schietclubs,,We hebben het vaak over de import van wapens, maar er zijn geen regels met betrekking tot de legale wapens die bij schietscholen gebruikt worden. Dit beleid is in december vorig jaar gepresenteerd aan de schietclubs en in januari hebben de schietscholen hier een reactie op kunnen geven. Deze gegevens worden verwerkt en eerdaags zal het beleid klaar zijn voor publicatie. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er nu een beleid is ontwikkeld met betrekking tot deze schietclubs”, aldus Girigorie.
In de Staten werd gisteren gedebatteerd over schietincidenten, moorden en de vluchtgevallen uit de politiecellen. De minister kon niet op alle vragen, die soms zeer gecompliceerd zijn, antwoord geven. Hij komt hier in een nieuw te beleggen vergadering nader op terug, maar hij gaf wel een korte presentatie over het Actiecentrum Ondermijning Curaçao, ofwel het Sentro di Akshon Kòrsou (SAK). Naast informatieverzameling, analyse, controle en onderzoek, wordt er met alle gegevens die binnen SAK verzameld worden, ook nieuw beleid ontwikkeld.
,,Ik geef de Statenleden gelijk die aanvoeren dat Curaçao al jaren met het criminaliteitsprobleem worstelt, en dat dezelfde aanpak ook dezelfde resultaten blijft opleveren en dat het tijd wordt voor een andere aanpak met betere uitkomsten”, aldus Girigorie die stelt dat de oprichting van SAK die andere aanpak is. Ook is hij het ermee eens dat criminaliteit een probleem is van de hele samenleving en dat samenwerking daarin erg belangrijk blijft. SAK is een voorbeeld van nauwere samenwerking in de justitiële keten. Binnen het SAK is het Information Center Curaçao (ICC) van cruciaal belang, zo legt de minister nader uit. Bij het ICC wordt alle justitiële informatie samengebracht. Girigorie: ,,Alle justitiediensten hebben hun eigen ‘intelligence’-afdelingen, maar die worden nu binnen ICC samengebracht. Deze informatie wordt geanalyseerd en van daaruit wordt door het SAK actie ondernomen. Daarbij wordt de informatiegerichte opsporing toegepast, wat efficiënter en gerichter is, op specifieke meldingen en casussen. SAK kan controles uitvoeren, maar ook onderzoek doen. En onderzoek kan weer onderverdeeld worden in Alpha en Bravo, oftewel lange- en kortetermijnonderzoek.” De minister legt verder uit dat er een onderdeel handhaving is binnen SAK dat gaat over de controles op straat, luchthaven, bij etablissementen, industrieterreinen en in de haven, met betrekking tot wapens, drugs en mensenhandel, waarvan ook een preventieve werking uitgaat.
Een derde poot binnen SAK is dus terugkoppeling naar beleid om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te dwarsbomen. Het beleid voor schietscholen is daar een voorbeeld van.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).