Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het Openbaar Ministerie heeft het vermoeden dat minderjarige meisjes op Curaçao onderworpen worden aan commerciële seks.

sugarDat is gisteren bekendgemaakt. ,,Zij worden aangeboden voor prostitutie en daarmee op commerciële wijze seksueel uitgebuit. Dit is een vorm van kinderhandel, strafbaar gesteld in artikel 2:240 van het Wetboek van Strafrecht.”
Eerder deze week deed minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn ook al een beroep op de gemeenschap om te letten op signalen die duiden op gevallen van gedwongen prostitutie, een sugar daddy of momma.
De aanpak van mensenhandel heeft sinds een aantal jaar een hoge prioriteit binnen het Openbaar Ministerie (OM). Mensenhandel is de uitbuiting van andere personen met meestal als enige reden het financiële gewin van de daders. ,,Het OM van Curaçao vangt steeds meer signalen op, meestal rechtstreeks afkomstig van hulpverleningsinstanties, maar ook uit de dagelijkse praktijk van strafzaken waarin plegers van seksueel misbruik van kinderen worden vervolgd en bestraft, dat dergelijk seksueel misbruik vaak gepaard gaat met financieel gewin voor faciliterende derden”, aldus het OM.
De gevolgen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen op korte termijn zijn seksueel overdraagbare aandoeningen, tienerzwangerschappen, abortus en schooluitval. Op de lange termijn zijn dit psychische trauma’s, verslaving en geweld door slachtoffers wat nieuwe slachtoffers maakt. ,,Preventie is dus ook noodzakelijk ter voorkoming van veel andere ontwrichtende problemen binnen deze samenleving. De bestrijding en preventie van seksuele uitbuiting kan echter niet alleen vanuit het strafrecht worden aangepakt. Het is een complexe problematiek die op integrale wijze moet worden aangepakt”, zo stelt het OM.
Het Openbaar Ministerie wil in 2018 in samenwerking met betrokken instanties en ministeries een aanzet geven tot een integrale aanpak van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Dit wordt allereerst beoogd door middel van onderzoek - in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - om informatie te verzamelen en zo een realistisch beeld te krijgen van de wijze waarop het fenomeen zich op het eiland manifesteert. Aan de hand van de onderzoeksbevindingen zal er een integraal, multidisciplinair plan van aanpak worden uitgewerkt rond het thema seksuele uitbuiting van minderjarigen. Het gaat dan om zaken zoals signaleren/herkennen, melden, registratie, monitoring, beleid, wetgeving, opvang, hulpverlening, opsporing en vervolging, aldus het OM tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).