Sona: Onvolledige, incorrecte en ongefundeerde verklaringen Camelia-Römer.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De afronding van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO-project) is in zicht. In mei 2018 is de ruwbouw klaar en dan volgt een periode van testen en validatie.

 

HNO

Daarna zal hoofdaannemer Ballast Nedam Infra volgens zijn planning het project eind augustus opleveren.
Dat stelt stichting Sona in een persbericht onder de kop ‘De echte reden van de vertraging in de jaarrekeningen van Sona’, en daar onmiddellijk bij ‘Ondertussen loopt de bouw van nieuw ziekenhuis af’.
,,De stichting Sona betreurt het via de media te vernemen dat op 23 februari jongstleden minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) onvolledige, incorrecte en ongefundeerde verklaringen over Sona heeft afgelegd tijdens een vergadering van de centrale commissie van de Staten. Daarom voelde Sona zich verplicht om deze beschuldigingen te weerspreken in een brief van 28 februari aan de voorzitter van de Staten, met kopieën aan de betrokken ministers.”
Camelia-Römer (PIN) is er volgens Sona van op de hoogte dat de financiële administratie ‘wordt achtergehouden’ door het bureau Berenschot. Tot 1 januari 2017 was Berenschot betrokken bij het HNO-project als de instantie die namens Sona de uitvoering van het project deed en zorgde voor de financiële administratie tot en met 2016.
Per eind 2016 beëindigde Sona de overeenkomst met Berenschot met instemming van de regering van toen ‘juist omdat Berenschot geen correcte financiële rekenschap meer aflegde’, aldus Sona in het communiqué. ,,Ook diende dit kantoor systematisch veel te hoge facturen in.” In het Sona-bestuur zitten Reginaldo Doran en Tonnie Rossen. De Raad van Commissarissen bestaat uit Richard Hart en Mike Alexander.
Vanaf de dag dat de overeenkomst met Berenschot was afgelopen, weigert deze consultant de administratie van Sona over te dragen, vervolgt het bestuur. Na tussenkomst van de rechter en met medeweten van minister Camelia-Römer voert Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) de regie om tot een oplossing te komen.
Berenschot bevestigde per e-mail van 8 december 2017 aan Soab en Sona dat de consultant de gevraagde informatie van Sona heeft ontvangen en de financiële verantwoordingen binnen twee weken zou afronden. ,,Tot vandaag heeft Berenschot dat nagelaten. Het is onbegrijpelijk waarom de minister volhoudt dat Sona op dit punt niet meewerkt, als Berenschot zelf heeft bevestigd dat zij de bewuste administratie moet overleggen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.