Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het kader van de strijd tegen criminaliteit in het algemeen en de import van vuurwapens en andere illegale handelswaar in het bijzonder, heeft minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie gisteren het Actiecentrum Ondermijning Curaçao opgericht.

actiecentrum1
Binnen het Actiecentrum Ondermijning Curaçao zal er een intensieve samenwerking zijn tussen de vier pilaren binnen de justitieketen, te weten informatie, opsporing, rechtshandhaving en bestuurlijk beleid. De organisaties die deel zullen uitmaken van het centrum zijn het Korps Politie Curaçao, het Afpakteam, Interpol, Veiligheidsdienst Curaçao, de kustwacht, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, Defensie, het Recherche Samenwerkingsteam en de douane. Bij de presentatie waren alle hoofden binnen de justitiële keten aanwezig, evenals minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, onder wie de douane valt. Alle partijen zullen samenwerken om de groeiende problematiek rond vuurwapens, drugs, liquidaties, mensenhandel en gangvorming te verhelpen.
Het centrum heeft als doel criminele pogingen op Curaçao te frustreren om zo te voorkomen dat de georganiseerde misdaad zich verder binnen de gemeenschap nestelt. Girigorie spreekt van een nieuwe aanpak tegen criminaliteit, die ook merkbaar zal zijn voor de gemeenschap.
Bij deze nieuwe aanpak speelt informatie een belangrijke rol, zo liet Girigorie te weten. ,,De informatie waar de gemeenschap over beschikt, is cruciaal om criminelen in de kraag te grijpen.” De Justitiebewindsman benadrukte daarom het belang van het verstrekken van informatie aan autoriteiten wanneer burgers illegale handelingen waarnemen.
Met het oprichten van het actiecentrum is volgens Girigorie ‘een duidelijke stap naar een veiliger Curaçao’ genomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).