Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft gisteren aan de interne geneeskunde op Curaçao een aanwijzing opgelegd.

sehosInspecteur-generaal Jan Huurman spreekt van een dubbele boodschap: op de eerste plaats moet de kwaliteit van de interne geneeskunde verder omhoog. En ten tweede, om de kwaliteit en continuïteit van de interne geneeskunde op het hele eiland te garanderen, dienen de internisten in het Sehos en het Advent één vakgroep te vormen.
Binnen twee maanden tijd moet er een plan op tafel liggen voor ‘een zware samenwerkingsconstructie’. Iets waarvoor al veel voorwerk is gedaan, zo zegt Ken Berend, voormalig hoofd van de vakgroep interne geneeskunde van het Sint Elisabeth Hospitaal. ,,De bereidheid is er, maar qua personele bezetting, werkdruk en tijd is er zeer beperkte ruimte. De afgelopen jaren hebben wij veel moeten inleveren.”
De elf internisten in Otrobanda willen graag samenwerken met de twee internisten van het Advent Ziekenhuis. Maar hoe de specialisten dit, gezien de toenemende werkdruk door een groeiend aantal patiënten, verspreid over meerdere afdelingen, in de praktijk kunnen regelen, dat is nog een ingewikkelde kwestie, zegt Berend. ,,Vroeger had ik een afdeling met 26 bedden. Nu liggen de patiënten verspreid in het ziekenhuis, en als ik naast mijn ronde nog even naar het Advent wil voor twee patiënten, dan ben ik al gauw een uur kwijt. Dat gaat ten koste van de zorg aan patiënten in het Sehos.” En: ,,Als je bedenkt dat er, toen ik dertig jaar geleden als internist begon, dagelijks acht nierpatiënten werden behandeld, en nu ruim vijftig per dag, dan begrijp je wellicht de uitdaging.”
De Inspectie voor de Volksgezondheid stelde in 2016 vast dat de kwaliteit van de interne geneeskunde niet op orde was. Een jaar later, in december 2017, legde de Inspectie de vakgroep interne geneeskunde van het Advent Ziekenhuis een gedeeltelijke opnamestop op. ,,Dit was noodzakelijk omdat op grond van een incident in de klinische patiëntenzorg was gebleken dat de aanbevelingen van de audits uit 2016 onvoldoende waren opgevolgd”, zegt Huurman. ,,De patiëntendossiers waren nog niet op orde. Als er dan een keer een internist uitvalt en de taken worden door een vervanger overgenomen, dan moet die over alle informatie kunnen beschikken. Er mogen geen gegevens ontbreken.”
Aan de hand van onvolledige dossiers kan niet worden afgeleid of er aan de kwaliteit van de zorg wordt voldaan, zo stelt de inspecteur-generaal. ,,Uit het laatste auditrapport, gepresenteerd op 1 februari van dit jaar, komt naar voren dat de kwaliteit van zorg op een aantal onderdelen is verbeterd, maar dat het in de kern nog steeds onvolkomenheden laat zien.”
Volgens het rapport zijn er lacunes in de afstemming van zorg tussen de twee vakgroepen interne geneeskunde. Binnen de nieuwe landbrede vakgroep dient er een functieverdeelplan te zijn, evenals een opname- en verwijsbeleid, zowel binnen als buiten kantooruren. ,,Dit dient geregeld te worden in het belang van de patiënt”, zegt inspecteur-generaal Huurman. ,,Curaçao is te klein om verschillende niveaus van zorg te hebben.”
Medisch directeur van het Sint Elisabeth Hospitaal Franke Scheper vertrouwt op het onderling overleg. ,,Het is belangrijk dat partijen bij elkaar komen om de inhoud van de aanwijzing te bespreken.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).