Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Nog deze maand zal het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) een cliëntenraad installeren. Daarmee krijgen patiënten de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het beleid van de organisatie.

sehosDat zegt medisch directeur Franke Scheper. Volgens Scheper heeft de vacature met een oproep om voor 14 maart te solliciteren naar de functie van lid van de cliëntenraad ‘veel en zeer positieve en interessante reacties’ opgeleverd. De advertentie verscheen onder andere in deze krant. Het is voor het eerst dat een dergelijk orgaan dat opkomt voor de belangen van patiënten/cliënten in het leven wordt geroepen door het ziekenhuis. Dat is voor de externe relaties van het ziekenhuis van groot belang, vindt Scheper. ,,Het is, evenals de vorig jaar benoemde klachtenfunctionaris, onderdeel van verbetering van de zorg van Sehos. Uiteraard met het oog op HNO (Hospital Nobo Otrobanda, red.)”
Uit de advertentie blijkt dat de raad onafhankelijk zal zijn en niet alleen de belangen van patiënten behartigt, maar ook adviezen geeft aan de directie van het ziekenhuis en meedenkt over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, veiligheid, en richtlijnen die direct met het welzijn van de patiënt te maken hebben, zoals voeding en hygiëne. Ook zullen de leden inspraak hebben als het gaat om ‘patiëntenparticipatie’, waarbij gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid die patiënten en hun naasten uit ervaring hebben opgedaan.
Het ziekenhuis is op zoek naar vijf leden voor de raad. Geschikte kandidaten hebben in ieder geval ervaring op bestuurlijk gebied en bij voorkeur ‘met de zorg die geboden wordt door Sehos’. De cliëntenraad heeft maandelijks overleg met de Raad van Bestuur en houdt daarnaast regelmatig contact met de Verpleegkundig Advies Raad, de Medische Staf en eventueel de Raad van Toezicht ‘over de ontwikkelingen in de medische zorg’.
Scheper wijst erop dat Sehos, net als andere grotere ziekenhuizen in Nederland, inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen. ,,Nederland kent de cliëntenmedezeggenschapsraad en de cliëntenrechtenraad die in de wet verankerd zijn. Wij hebben als ziekenhuis nu een cliëntenraad opgericht voor input van patiënten in het beleid van de organisatie.”
Wat Scheper betreft is het ‘essentieel’ dat de hele organisatie van de zorg transparanter wordt en dat er een maatschappelijk debat op gang komt over de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. ,,De gemeenschap moet, net zoals dat gebeurt in het onderwijs, gehoord worden en actief participeren in de discussie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).