Van onze correspondent
Den Haag - Afgevaardigden van Curaçao, Aruba en Nederland gaan als waarnemer toezien op een correct verloop van de vervroegde Statenverkiezingen die maandag op Sint Maarten worden gehouden.


SXMStaatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer daarover gisteren geïnformeerd. Uit zijn brief blijkt dat minister-president Leona Romeo-Marlin hem verzocht heeft te assisteren bij het samenstellen van een waarnemersmissie.
De premier heeft die wens ter sprake gebracht tijdens het werkbezoek dat Knops twee weken geleden aan Philipsburg bracht, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Eenzelfde verzoek is gedaan aan Curaçao (via Kranshi) en Aruba (hoofdstembureau). De afdelingen Burgerzaken van beide eilanden hebben toegezegd waarnemers te sturen.
Knops heeft - in overleg met Romeo-Marlin - de Tweede en Eerste Kamercommissies voor Koninkrijksrelaties gevraagd elk een lid af te vaardigen. De waarnemingsmissie zal verder bestaan uit regionale afgevaardigden van de OAS en Ifes.
Sint Maarten gaat naar de stembus omdat een nieuwe meerderheid in de Staten het kabinet-Marlin op 2 november naar huis stuurde omdat het weigerde in te stemmen met de voorwaarden die Nederland stelde aan de 550 miljoen euro die het land na orkaan Irma beschikbaar wilde stellen voor de wederopbouw.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).