Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) opent een lijn waarnaar mensen gratis kunnen bellen om misstanden op de werkvloer te melden. Daarmee reageert SOAW-minister Hensly Koeiman (MAN) op uitlatingen van Gerrit Schotte (MFK) in de Staten over het minimumloon.


koeimanSchotte stelde dat werkgevers vaak onder het minimumloon zitten en als werknemers klagen, dat er dan sprake is van represailles en contracten niet verlengd worden. Koeiman start eerdaags een campagne om dit aan een groter publiek bekend te maken. Het nummer waarnaar gebeld kan worden is 0800-0017. Het betaalde nummer is 4340303.
De minister benadrukte overigens dat wat hem betreft de aandacht niet alleen gevestigd moet worden op het minimumloon maar dat de regering het probleem breder aanpakt en zich vooral richt op armoede. ,,De Sociaal Economische Raad (SER) heeft drie groepen geïdentificeerd die in armoede leven en dat zijn alleenstaande ouders met een minimumloon, mensen die alleen een algemene ouderdomsverzekering (aov) hebben en onderstandtrekkers”, aldus Koeiman. Schotte kan er niet over uit dat het minimumloon met slechts 6 cent is verhoogd, in plaats van de door de vorige minister, Ruthmilda Larmonie, vastgelegde 80 cent. Koeiman legt uit dat er geïndexeerd is met 11,5 cent en daarop nog een 6 cent is toegelegd en dat deze 6 cent extra overeengekomen is in de Nationale Dialoog en gebaseerd is op cijfers van de SER, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO). Daarmee is het minimumloon nu 9,175 per uur.
Partijgenoot Elsa Rozendal wees er overigens op dat in 2016 onder de toenmalige minister Larmonie, een verhoging van het minimumloon van 5 cent werd toegestaan onder het argument dat een dergelijke verhoging voor het bedrijfsleven kostenverzwarend is en ook tot gevolg kan hebben dat er juist meer ontslagen vallen. De plannen van Larmonie voor een verhoging van 80 cent zijn van augustus 2016.
Verder legt de minister uit dat hij met een heleboel dingen bezig is. Zo worden alle sociale wetten geanalyseerd. En verder: ,,Ik was in 2012 bezig met aanpassing van de aov-wetgeving. Dit traject is voortgezet en onze fractie heeft het voorstel nu naar de Raad van Advies (RvA) gestuurd en de SER. Maar ik heb geen toverstok om ineens alles beter te maken en ik ben er ook niet de persoon naar om de zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. En ik ben ook niet de persoon die mooie beloftes maakt die ik niet kan nakomen”, aldus Koeiman, die daarmee aangeeft dat er achter de schermen een hoop gebeurt.
Rozendal gaf nog wat evenwicht aan de discussie door te stellen dat er op ander vlak ook gewerkt kan worden aan het verlagen van de kosten voor levensonderhoud. ,,In de energiesector valt een hoop te doen en ook het basisvoedselpakket (makutu básiko) kan uitgebreid worden”, aldus het Statenlid.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).