Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Meer patrouilles op zee. Aansturing door het Openbaar Ministerie. Focus op politionele opsporing. De Kustwacht Caribisch Gebied profileert zich in 2018 als maritieme politie en zet zich intensiever in ter bestrijding van illegale migratie vanuit Venezuela.


kustwachtDe crisis in Venezuela baart de Rijksministerraad zorgen en dit komt tot uiting in het Jaarplan 2018 van de Kustwacht Caribisch Gebied, dat deze week is gepubliceerd. ,,Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan terreur en illegalenproblematiek dwingt ook het Koninkrijk in het Caribisch gebied de grenzen te versterken en zo de gerelateerde risico’s te beperken”, zo staat in het jaarplan. Operationeel betekent dit voor de kustwacht dat een intensivering van middelen en patrouilles noodzakelijk is. Voor het onderhoud van materieel en versterking van de inzet gericht op Venezuela is vorig jaar, als aanvulling op de begroting van 49 miljoen euro (107 miljoen gulden), eenmalig 8 miljoen gulden beschikbaar gesteld; 4 miljoen voor 2017 en 4 miljoen voor 2018. Van de 4 miljoen voor 2018 is 1,8 miljoen gulden specifiek bestemd voor ‘het oplossen van de exploitatieproblematiek als gevolg van versterkte inzet op Venezuela’.
Voor ‘incidenten gerelateerd aan terreur en illegalenproblematiek’ wordt expliciet verwezen naar ‘de dodelijke schietpartij in Buena Vista in augustus 2017’. Die schietpartij betrof het bloedbad aan de Jamaicaweg waarbij vier mensen omkwamen en een paar dagen later een vijfde slachtoffer in het ziekenhuis overleed. De kustwacht onthult in haar jaarplan dat deze meervoudige moord voor de kustwacht aanleiding was om zich ‘met de douane, Interpol en de Veiligheidsdienst Curaçao versneld als partners bij het Intelligence Center Curaçao aan te sluiten’.
Het Intelligence Center Curaçao (ICC) is vorig jaar opgericht, evenals de Arubaanse evenknie Fusion Center Aruba (FCA), om informatie te verstrekken aan partners binnen de rechtshandhaving, opdat zij op basis van de gegevens, analyses en rapportages beter kunnen samenwerken bij de bestrijding van criminaliteit. De aansluiting van de kustwacht bij het ICC en FCA zal substantieel bijdragen aan het politionele optreden van de kustwacht, zo luidt de conclusie.
In 2018 spreekt de kustwacht voor het eerst nadrukkelijk over politieoptreden. Het IGO - Informatie Gestuurd Optreden van de kustwacht - heet nu IGP: de P staat voor politieoptreden. ,,De kustwacht zal IGP zo veel mogelijk toepassen bij de uitvoering van haar taken. IGP is een data- en informatieverwerkend concept, bestaande uit het vergaren, vastleggen, verrijken en analyseren van gegevens om deze vervolgens te vertalen in intelligence. Intelligence omvat het geheel van informatie en kennis dat nodig is om een verantwoorde beslissing te nemen over een operatie en dat bijdraagt aan een succesvolle uitvoering daarvan. Op basis daarvan kunnen doelgerichte acties plaatsvinden.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.