Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten hebben met algemene stemmen een motie aangenomen waarin vijftien maatregelen worden aangekondigd in de strijd tegen de verkoop van eten en drinken waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.


Vervallen productenDe motie vermeldt onder meer de maatregel dat de Warenwet moet worden aangepast zodat ondernemers zich niet meer achter de verplichte geheimhouding van ambtenaren kunnen verschuilen. Het parlement kiest nu voor een ‘Shame mobilisation’. De motie voorziet ook in de uitbreiding en de versterking van het multidisciplinaire team en het opvoeren van het aantal controles.
Er moeten met het Openbaar Ministerie afspraken worden gemaakt om de ondernemers die zich niet aan de wet houden, strafrechtelijk te vervolgen. De regering moet het mogelijk maken dat het multidisciplinaire team zelf aangifte bij het OM kan doen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) moet aanpassingen invoeren om het mogelijk te maken dat ondernemers die de wet overtreden dat meteen in hun portemonnee voelen. Er moet een verbod komen op importproducten met een beperkte houdbaarheidsdatum die een risico voor de volksgezondheid inhouden. De gezondheid van het volk moet gegarandeerd worden. Het moet voorkomen worden dat dubieuze producten geïmporteerd worden.
Bij de considerans van de motie wordt onder andere vermeld dat in de jaren 2015 tot en met 2017 130.000 kilo aan bedorven en/of vervallen producten is aangetroffen. Binnen het strafrecht gelden boetes van zelfs een miljoen voor handelingen waarbij de volksgezondheid bewust in gevaar wordt gebracht. Het land ziet zich geconfronteerd met ondernemingen en bedrijven die de volksgezondheid in gevaar brengen. Er is sprake van een aanzienlijke toename in onhygiënische situaties bij ondernemingen en bedrijven. Sommige ondernemers hebben een creatieve manier bedacht om bijvoorbeeld bedorven vlees in de verkoop te gooien.
Het is gebleken dat er ondernemingen zijn die producten clandestien verzegelen. Ook zijn er bedrijven die gebruik maken van stempels om de vervaldatum te veranderen op producten die niet voldoen aan de internationale normen. Het ontbreekt het multidisciplinaire team nu aan de versterking, uitrusting en ook gespecialiseerde training om nog beter en strenger op te treden tegen de problemen die in de samenleving worden gesignaleerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).