Van onze correspondent
Den Haag - Voor het waarborgen van de veiligheid in de Caribische delen van het Koninkrijk is en blijft de actieve betrokkenheid van Nederland bij de rechtshandhaving noodzakelijk.

knops
Dat stelt staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin reageert hij op de zogeheten ‘beleidsdoorlichting’ van de inspanningen van Nederland ten aanzien van de ‘waarborgfunctie’ die vast onderdeel is van de begroting voor Koninkrijksrelaties.
De belangrijkste conclusie van de in november gepubliceerde beleidsdoorlichting (over de periode van 10 oktober 2010 tot en met 2016) is ‘dat de Nederlandse bijdrage aan de rechtshandhaving in de Caribische landen van groot belang is voor de rechtsstaat ter plaatse’.
Ondanks de kanttekening dat het resultaat van de vele honderden miljoenen euro die Den Haag in de waarborgfunctie heeft gestoken ‘lastig kwantificeerbaar’ is leeft er bij Knops geen enkele twijfel: ,,Er bestaat voor mij geen discussie over de inzet en samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van rechtshandhaving. Deze inzet is en blijft noodzakelijk om de veiligheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk te waarborgen.”
De bewindsman verwijst naar het regeerakkoord van Rutte III: ,,Onderstreept wordt dat het zijn van een Koninkrijk ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt, in het bijzonder voor het waarborgen van integriteit van bestuur en van effectieve rechtshandhaving en grensbewaking. Dit vraagt in mijn ogen om een constructieve en praktische samenwerking binnen ons Koninkrijk. Hoewel rechtshandhaving een landsaangelegenheid betreft, wil ik mij hier blijvend voor inzetten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).