Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De acht vaste walradars van de Kustwacht op Curacao, Aruba en Bonaire krijgen dit jaar groot onderhoud; de waldetectie is aan het einde van de technische levensduur. Dat staat in het Jaarplan 2018 van de Kustwacht Caribisch Gebied.


kustwachtHet ‘Jaarplan 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden’ is kortgeleden goedgekeurd door de Rijksministerraad in Den Haag, maar nog niet gepubliceerd. Het jaarplan omvat de uitwerking van de beleidsvoornemens die conform de Rijkswet kustwacht door de Rijksministerraad zijn vastgesteld.
Venezuela wordt expliciet genoemd waar het gaat om het bestrijden van mensensmokkel, mensenhandel en illegale immigratie. Voor de grensbewaking is het walradarsysteem van grote waarde als detectie-instrument, zowel overdag als ’s nachts. In 2018 wordt geïnvesteerd in levensduur verlengend onderhoud aan masten en radarapparatuur, opdat de huidige walradars tot en met 2020 operationeel kunnen blijven.
De druk op de kustwacht is hoog. Minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) gaf vorige week maandag tijdens de Openbare Vergadering van de Staten aan dat er voor de grensbewaking nieuwe, technologisch geavanceerde apparatuur moet bijkomen, in de vorm van ‘high altitude surveillance camera’s’. Deze camera’s zouden vanuit de lucht, vanaf grote hoogte, kleine bootjes beter kunnen detecteren. ,,De zogenaamde ‘lanchas’ waarmee mensen uit Venezuela gesmokkeld worden, zijn platte bootjes die tussen de hoge golven voor de noordkust gemakkelijk uit het zicht verdwijnen”, zei minister Girigorie. ,,De walradars zijn bij de opsporing van illegale aanlandingen onvoldoende effectief gebleken.”
De vraag is waar het geld voor high altitude camera’s vandaan moet komen. Over de investering in onderhoud van radars, helikopters en vaartuigen voor de kustwacht is in Den Haag al vijf jaar lang gedebatteerd. Voor de komende tien jaar is er tussen de 150 en 165 miljoen euro (330 en 365 miljoen gulden) voor nodig. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) verwijt zijn voorganger Ronald Plasterk laks te hebben gehandeld als het gaat om het investeren in de kustwacht op de eilanden. ,,Dit gaat over veiligheid”, zo benadrukt Knops, die aangeeft dat er meer op de situatie in Venezuela had moeten worden geanticipeerd. De afgelopen vijf jaar is er volgens de staatssecretaris slechts incidenteel geïnvesteerd in het onderhoud van het materieel van de kustwacht. Dit jaar komt daar met het groot onderhoud aan het walradarsysteem verandering in.
Na onvoorziene storingen en andere problemen met de walradarketen in 2014 en 2015, mede door achterstallig onderhoud, werden in 2016 nieuwe afspraken gemaakt met onderhoudscontractanten. Dit leidde ertoe dat de radarmasten weer veilig te beklimmen zijn, waardoor noodzakelijke reparaties aan de radars kunnen worden uitgevoerd. Voor de instandhouding van de walradarketen is een nieuw aanbestedingstraject gestart.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).