Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie voor de Volksgezondheid adviseert de Raad van Bestuur en de medische staf van het Sint Elisabeth Hospitaal een verklaring van eerherstel voor chirurg Menno Misset op te stellen.


EerherstelUit onderzoek naar het functioneren van de arts is niet gebleken dat hij beneden niveau functioneert. De conclusie van het rapport over het onderzoek, dat tussen 19 en 31 januari is uitgevoerd in opdracht van inspecteur-generaal Jan Huurman, is dat communicatieproblemen ten grondslag liggen aan de onvrede onder het personeel van de operatiekamer. Op 18 januari jongstleden werd bekend dat anesthesisten en verplegers van de OK niet langer met chirurg Misset wilden werken. De inspecteur-generaal gelastte daags daarna spoedberaad. Om vijf uur in de middag kwamen vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur, de medische staf, de vakgroep anesthesie, de vakgroep chirurgie en chirurg Menno Misset met Huurman bijeen.
In het onderzoeksrapport staat dat uit diverse gesprekken naar voren is gekomen dat er problemen zijn in de wijze van communiceren door de chirurg. ,,Vast staat dat zijn beheersing van het Papiaments onvoldoende is, hetgeen binnen de primair Curaçaose werkcultuur in het OK-complex van het Sehos als ongewenst is te beschouwen.” De inspectie beveelt de chirurg aan zo snel mogelijk Papiaments te leren en adviseert het ziekenhuis de chirurg te coachen bij zijn manier van communiceren.
Dr. Menno Misset is een Vlaming, opgeleid tot arts in België en daarna tot algemeen chirurg, waarvoor hij op 1 juli 2003 in Nederland de BIG-registratie verwierf. Hij is ook gekwalificeerd als traumachirurg, oncologisch chirurg en gastro-intestinaal chirurg. Op verzoek van de inspecteur-generaal heeft dr. Misset zijn certificaten overlegd, evenals andere documenten, om aan te tonen dat hij in de vier ziekenhuizen in Nederland, waar hij tussen 2004 en 2014 als algemeen chirurg werkte, naar behoren heeft gefunctioneerd. ,,In de ruim twintig jaar dat Misset arts is, heeft hij één maatregel van een Medisch Tuchtcollege opgelegd gekregen; dit betrof een waarschuwing, de lichtste van mogelijke maatregelen”, zo concludeert inspecteur-generaal Huurman.
In april 2014 begon dr. Misset als algemeen chirurg in het St. Maarten Medical Center (SMMC). Twee jaar later ontstond een discussie tussen hem en de leiding van het ziekenhuis over de kwaliteit van een pas aangenomen chirurg. Dr. Misset was van mening dat deze chirurg te weinig expertise had. De Inspectie Volksgezondheid St. Maarten en het Consilium Chirurgicum Neerlandicum concludeerden na onderzoek dat dr. Misset gelijk had. De chirurg in kwestie werd opgedragen aanvullend onderwijs en stages te volgen.
De rol van klokkenluider leidde echter tot een verslechtering van de relatie met de leiding van het SMMC en dit was de reden dat hij begin 2017 naar een positie als algemeen chirurg in het Sehos solliciteerde, zo heeft dr. Misset tegen inspecteur-generaal Huurman verklaard. Huurman stelt vast dat er op 10 januari 2018, getuige het verslag van het werkoverleg van die dag, voor het eerst melding is gemaakt van problemen met dr. Misset. Volgens Huurman bevat het verslag niet meer dan summiere aanduidingen van klachten. Zo is er geklaagd dat de chirurg via YouTube een video van een operatie heeft bekeken. Huurman: ,,Dit betrof een operatie die zelden op Curaçao door chirurgen wordt uitgevoerd. Via YouTube zijn instructiefilmpjes voor tal van chirurgische ingrepen beschikbaar. Navraag bij andere chirurgen leert dat het gebruik van dit medium geheel geaccepteerd is en zelfs aan te raden wanneer het een ingreep betreft die niet geregeld wordt uitgevoerd. In dit geval verdient dr. Misset daarom eerder een compliment dan een negatieve beoordeling.
De inspecteur-generaal concludeert dat de algemeen chirurg een sterke drang naar kwaliteitshandhaving heeft en dat dit mogelijk tot wrevel heeft geleid.
Op pagina 12
Met kerst enige chirurg


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).