Willemstad - Het Rode Kruis Curaçao heeft zondag in Suffisant een grote tent opgezet in het kader van een crisisplan voor vluchtelingen. ,,We beschikken over een draaiboek en over hulpverleners; wij staan paraat”, zegt Hendrik Stomp van het Rode Kruis. ,,Maar een hulpverzoek hebben we nog niet gekregen van de overheid.”


rode kruisHet oprichten van de 24 meter lange tent betrof een oefening, zegt Stomp, die trots laat weten dat niet alleen Curaçao, maar ook Bonaire en Aruba over zo’n fouragetent beschikken. Het Rode Kruis In Nederland doneerde vorig jaar voor 121.000 gulden tenten ten behoeve van noodopvang, bestaande uit de fouragetent en enkele tientallen kleinere tenten. ,,Op Curaçao kunnen we opvang bieden aan 500 personen”, zegt Stomp, ,,maar we komen pas in actie als de overheid daar om vraagt. En dat is niet gebeurd.”
Het Rode Kruis Curaçao kan een tentenkamp inrichten volgens de internationale opzet voor kampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Tot voor zes maanden was het Rode Kruis Curaçao gemandateerd door UNHCR. ,,De overheid besloot in juli vorig jaar zelf de bescherming van vluchtelingen en ontheemden op zich te nemen en heeft de immigratiedienst hiermee belast”, zegt Stomp, die benadrukt dat vluchtelingen officieel niet bestaan in het Land Curacao. ,,De regering heeft nooit het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties ondertekend. De rol van de UNHCR op Curacao is daarmee feitelijk niet van toepassing.”
Het verdrag is bindend: een staat die het verdrag heeft erkend, moet zich aan de regels van het verdrag houden. Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. De Curaçaose overheid heeft aangegeven om economische en financiële redenen het verdrag niet te kunnen ondertekenen. Nederland stelt echter als voorwaarde voor financiële en logistieke hulp bij de opvang van berooide Venezolanen die de oversteek naar Curaçao maken, dat de regering het Vluchtelingenverdrag ondertekent. Hendrik Stomp: ,,Het Rode Kruis is en blijft bereid te helpen. Wij hebben het dan over noodhulp.” 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.