Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aantal meldingen van kindermishandeling stijgt. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kinderbescherming Curaçao (SKBC) van 2007 tot en met 2015. In de meeste gevallen (tussen de 34 en 44 procent) gaat het om emotionele mishandeling en verwaarlozing.


Mishandeling emotioneelIn 2015 gaat het om 189 (36 procent) gevallen van de in totaal 519 meldingen. Dit blijkt uit een artikel in de laatste uitgave van Modus van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), geschreven door Ellen Maduro-Jeandor, naar aanleiding van gegevens van de SKBC en van de kindertelefoon.
Tussen 2007 en 2015 neemt het aantal meldingen bij SKBC toe van 309 naar 519, met in 2014 een top van 557 meldingen. Hierbij wordt wel vermeld dat niet kan worden aangenomen dat het aantal gevallen van kindermishandeling drastisch aan het stijgen is. ,,Mede door informatie en voorlichting omtrent deze problematiek groeit waarschijnlijk het besef bij de ouders dat gesignaleerde mishandeling moet worden gemeld”, aldus de auteur. Want, zo komt ook uit de gegevens naar voren: ,,Het aantal door SKBC geregistreerde zaken dat door ouders is gemeld, is door de jaren heen toegenomen. Ten opzichte van 2007 is het aantal in 2014 verviervoudigd tot 44 procent (in 2015 is dit 39 procent).”
Over het soort mishandeling wordt vastgesteld dat het aantal geregistreerde gevallen van fysieke mishandeling en verwaarlozing schommelingen vertoont (in 2015 gaat het om 114 gevallen, 22 procent). Ook wordt geconstateerd dat na 2010 het aantal meldingen van affectieve en cognitieve verwaarlozing behoorlijk is toegenomen (2015: 111 meldingen, 21 procent).”
Voor wat betreft leeftijd en geslacht stelt Maduro-Jeandor: ,,Het aantal minderjarige cliënten (bij SKBC, red.) is vanaf 2007 continu toegenomen. Er kunnen twee pieken geconstateerd worden, in 2013 en 2014, waarvan de hoogste in 2014. Voor die betreffende jaren is het aandeel meisjes beduidend groter dan het aandeel jongens.
De verklaring voor deze toename is de actieve voorlichtingscampagne van SKBC via de scholen om bekendheid te geven aan het project Kindertelefoon. Tevens is door SKBC een groot aantal zaken vanuit de scholen afgehandeld. In 2015 was de toegang tot de scholen weer minder, vanwege de vele andere projecten die via de scholen verliepen. Voor 2016 wordt een gelijke situatie als in 2015 verwacht.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.