Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De gevolgen van verminderde activiteiten in en om de Isla-raffinaderij als gevolg van de grenssluiting van Venezuela met de ABC-eilanden, vereist een aangepaste strategie van de overheidsbedrijven met mogelijke reorganisatie en ontslag van personeel.

reorganisatieDat stelt het ministerie van Economische Ontwikkeling in een economische impactstudie over de gevolgen van de grenssluiting. De overheids-nv’s Curoil, Aqualectra, Refineria di Kòrsou, Curaçao Ports Authority (CPA) en CRU zijn op korte termijn zeer afhankelijk van de levering/het inkopen van producten en de levering van diensten aan de raffinaderij, oftewel PdVSA. Deze bedrijven hebben gezamenlijk een omzet van tussen de 1.300 miljoen gulden en 1.500 miljoen gulden, waarvan ze op korte termijn tussen de 50 en 100 procent afhankelijk zijn van de raffinaderij voor het genereren van de voornoemde omzet. ,,Dit impliceert dat het tijdelijk wegvallen van deze bedrijfstak zich uitmondt in tijdelijke derving van inkomsten voor de overheids-nv’s”, aldus MEO. ,,Bij sommige overheids-nv’s betekent dit zelfs dat er tijdelijk geen inkomsten zijn.”
De Isla-raffinaderij raffineert per dag 330.000 vaten ruwe olie waarvan het merendeel afkomstig is uit Venezuela. De producten die de raffinaderij produceert zijn gasoline (24 procent), AVTUR (85 procent), gasoil (20 procent), fuel-oil (36 procent), asfalt (0,5 procent), lube oil (1,5 procent), en ruwe olie voor eigen gebruik (10 procent). Daarnaast exporteert de raffinaderij ongeveer 92 procent van haar productie naar verschillende markten, waarvan export voornamelijk plaatsvindt naar het Caribisch gebied maar ook naar Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Europa en Afrika. Tevens wordt grofweg 17 procent van de productie naar Venezuela geëxporteerd voor ‘eigen’ consumptie en verhandeling van PdVSA, aldus MEO.
De raffinaderij biedt directe werkgelegenheid aan zo’n duizend werknemers met een loonsom van om en nabij 105 miljoen gulden op jaarbasis. Aan lokale aannemersbedrijven wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer 140 miljoen gulden gespendeerd. Dit laatste is uiteraard afhankelijk van de onderhoudswerkzaamheden. Het verhuren van de installatie door RdK aan PdVSA levert per jaar zo’n 35 miljoen gulden op. MEO stelt dat door de raffinaderij tussen 2010 en 2016 aan diensten, goederen, investeringen, lonen, huur installatie, donaties, premies en belastingen een totaalbedrag van 365 à 577 miljoen gulden werd gespendeerd in de lokale economie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).