Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - De curator van het vorig jaar failliet verklaarde Insel Air Aruba nv - die vennootschapsrechtelijk onafhankelijk is van de nog wel operationele Insel Air International bv op Curaçao - beschouwt de ‘Venezolaanse vordering’ als waardeloos.


insel arubaLos van de vraag of Venezuela financieel überhaupt in staat is en welwillend is om het uitstaande bedrag in dollars te betalen, blijkt er destijds met de aanvraag van de conversievergunning iets mis te zijn gegaan.
Het gaat ten minste om de zeer substantiële post van 46 miljoen florin (26 miljoen dollar, maar volgens de curator wordt ook vaak gesproken over 29 miljoen dollar, red.), die al in 2014 voor het eerst op de balans verschijnt. Nader onderzoek door curator Jeannot de Cuba naar de ‘Venezolaanse vordering(en)’ heeft tot het inzicht geleid dat Insel Aruba ‘geen opeisbare geldelijke vordering heeft op de Venezolaanse Staat in eigenlijke zin, doch hooguit een recht op conversie van een bepaald bedrag in bolívars in Amerikaanse dollars tegen de officiële door de Venezolaanse Staat vastgestelde wisselkoers’.
Of hetzelfde geldt voor de validiteit van de claim van Insel Curaçao, circa 70 miljoen dollar, is nog niet bekend. Bij Insel Aruba speelde volgens de curator het specifieke probleem dat, ondanks de voorlopige inschrijving als buitenlandse luchtvaartmaatschappij bij het Instituto Nacional de Aeronautica Civil, in november 2013 haar aanvraag bij deviezeninstantie Cadivi - althans haar rechtsopvolger Cenoex - tot medegebruik van het Registro de Usuarios del Sistema de Administracion de Divisas (Rusad) van 31 juli 2014 nimmer is afgehandeld. ,,Waardoor de conversieverzoeken van Insel Air Aruba nv niet eens in behandeling konden worden genomen.”
In het jaar 2014 gedurende welke Insel Aruba de ‘Venezolaanse vordering’ heeft opgebouwd, schrijft De Cuba, was de maatschappij ‘dus formeel niet eens in staat om conversievergunningen aan te vragen’.
En: ,,Gelet op de huidige omstandigheden, te weten dat Insel Air Aruba niet meer operationeel is en gezien de diepe financieel-economische en politieke crises in Venezuela, verwacht de curator niet dat de conversieverzoeken van Insel Air Aruba alsnog worden toegekend of dat het zinvol is nieuwe verzoeken in te dienen.”
Om tot de conclusie te komen dat de curator de Venezolaanse vordering ‘zodoende als waardeloos’ beschouwt.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).