Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Mocht de indruk bestaan dat overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) enige verantwoordelijkheid draagt voor de kosten van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), dan is naar het inzicht van de geschorste RdK-directeur José van den Wall-Arnemann ‘sprake van een misverstand’.


rdkDat stelt hij in het weerwoord in verband met de nulmeting van het MDPT door Stichting Overheids accountantsbureau (Soab). ,,Het initiatief voor de besluitvorming over het nut en de noodzaak van gemaakte MDPT-kosten lag in handen van de toenmalige Raad van Ministers (destijds het kabinet van PS-premier Ivar Asjes, red.) en MDPT (met toen Werner Wiels als voorzitter, red.), althans de minister van Algemene Zaken, waaraan het MDPT ook rapporteerde, althans dat behoorde te doen”, schrijft Van den Wall-Arnemann, verwijzend naar het Landsbesluit MDPT van 29 november 2013.
Daarmee kan RdK geen verantwoordelijkheid nemen voor deze kosten, meent de RdK-directeur die vorige maand op non-actief is gesteld door de Raad van Commissarissen lopende een feitenonderzoek naar de gang van zaken binnen de overheidsvennootschap.
Op instructie van de toenmalige minister-president, Asjes, van 31 maart 2014 heeft RdK fondsen beschikbaar gesteld voor het financieren van de MDPT-kosten. ,,Met de instructie is RdK tevens te verstaan gegeven dat MDPT zonder beletsel, ongestoord, onafhankelijk en in volle geheimhouding moet kunnen werken.”
Deze instructie volgde op de eerdere aanwijzing van de aandeelhouder van RdK, het Land Curaçao, bij het Landsbesluit van november 2013, mede-getekend door de gouverneur en de minister van Algemene Zaken, dat de kosten van het MDPT ten laste komen van RdK.
Toch stelt Van den Wall-Arnemann dat het Landsbesluit geen algemeen verbindend voorschrift is en naar zijn vorm en inhoud ook geen tot RdK gerichte, op rechtsgevolg gerichte beschikking van een bestuursorgaan. ,,Het betalen van kosten vanwege bijvoorbeeld een overheidscommissie, zoals MDPT, kan derhalve niet bij Landsbesluit geregeld worden.”
In wezen is het Landsbesluit aan te merken als ‘een verzoek van de enig aandeelhouder van RdK voor het uitkeren van (verkapt) dividend’. De besteding daarvan, inclusief de verantwoording daarover, rust bij het land. Aldus de geschorste directeur, die dus geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de uitgaven van het MDPT onder aanvoering van Werner Wiels.
Zoals deze krant eerder berichtte en ook becommentarieerde, ging het om grof geld. Terwijl het al aanzienlijke bedrag van 10 miljoen was begroot voor vier jaar, werd uiteindelijk in drieënhalf jaar 16,8 miljoen besteed. Zo becijferde Soab.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).