Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Leden van het (oude) Multidisciplinair Projectteam (MDPT), die tevens consultant zijn, werkzaam bij de kantoren KPMG en VanEps Kunneman VanDoorne, hebben voor hun inzet commerciële vergoedingen ontvangen.

kpmgDat schrijft de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in het rapport over de nulmeting bij het MDPT dat eind 2013 was opgezet in verband met uitwerking van de plannen voor de toekomst van de Isla-raffinaderij.
,,Het feit dat consultants zijn aangesteld als MDPT-lid tegen commerciële tarieven houdt een risico in dat dergelijke leden mede hun eigen opdrachten/inzet en omzet creëren”, aldus een kritische opmerking van de zijde van Soab. ,,In ieder geval hebben deze leden de schijn tegen van belangenverstrengeling.”
Het rapport, dat is gericht aan premier Eugene Rhuggenaath (PAR), meldt voorts dat uit verkregen informatie van het MDPT blijkt dat de samenwerking met KPMG aan het eind van het jaar 2016 ‘is beëindigd door het MDPT’.
Conform het Landsbesluit van 29 november 2013 zijn destijds door het kabinet van PS-premier Ivar Asjes vijftien onafhankelijke leden van het MDPT, onder voorzitterschap van de inmiddels afgetreden Werner Wiels, benoemd op basis van hun relevante kennis en ervaringen. In de praktijk fungeren/fungeerden een achttal van deze MDPT-leden als ingehuurde consultants via hun bedrijf/werkgever, schrijft Soab.
Het gaat dan om accountants- en advieskantoor KPMG en het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne. Er is geen documentatie getoond waaruit blijkt dat een aanbestedingsprocedure dan wel offerteronde is doorlopen voor het aanstellen van deze consultants, aldus Soab.
Bij een van deze leden, toen werkzaam bij het advocatenkantoor, is geconstateerd dat hij via zijn werkgever diensten heeft gefactureerd aan het MDPT, terwijl hij tevens zijn maandelijkse vergoeding van in dit geval 7.500 gulden heeft ontvangen.
Hetzelfde MDPT-lid heeft via zijn werkgever 25.000 gefactureerd voor zijn werkzaamheden binnen het onderhandelingsteam van het MDPT, zoals het bijwonen van conferenties, presentaties en besprekingen met Guangdong Zhenrong Energy (GZE).
,,Volgens verkregen informatie van het MDPT heeft het desbetreffende MDPT-lid zijn onderhandelingswerkzaamheden buiten zijn reguliere herontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor heeft het MDPT de gefactureerde kosten ad ruim 25.000 gulden goedgekeurd.”
Soab merkt verder op dat de commerciële vergoedingen die sommige MDPT-leden kregen ‘substantieel hoger zijn’ dan de vergoedingen van de andere leden die géén consultant zijn.
Het Landsbesluit kent enkel één voorzitter: Werner Wiels. In de praktijk had het MDPT ook een vicevoorzitter, namelijk het lid dat de deelgroep ‘Herontwikkeling’ voorzat. Het betreft Aubrich Bakhuis, die het team ergens in 2017 verliet. Voorzitter Wiels en vicevoorzitter Bakhuis ontvingen elk 7.500 gulden per maand op basis van minimaal 15 uur werk per week. De overige leden ontvingen 5.000 per maand op basis van minimaal 10 uur werk per week. Soab: ,,Binnen het MDPT is geen registratie van het aantal gewerkte uren door MDPT-leden bijgehouden.” Het rapport van Soab is ondertekend door associate director Raymond Faneyte.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).