Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat de mededingingsautoriteit Fair Trade Authority Curaçao (FTAC, vallende onder het ministerie van Economische Ontwikkeling) samenwerkt met de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK) blijkt uit de digitale nieuwsbrief die FpK heeft rondgestuurd met daarin een stripverhaal waarin uitgelegd wordt hoe de concurrentiewet precies functioneert.

concurrentiewet In het kort wordt eerst uitgelegd dat eerlijke concurrentie gezond is en vaak ten voordele van de consument. In de wetgeving wordt daarom verboden dat er tussen bedrijven prijsafspraken worden gemaakt of misbruik wordt gemaakt van economische macht. Als consumentenstichting wordt het onderwerp uiteraard belicht vanuit de consument, in dit geval Netty die ‘kos dushi’ (kokada, ko’i lechi, tentalaria) koopt in Punda. Dat doet ze doorgaans bij Tico. Maar dit keer komt ze even later zijn concurrent Ficho tegen, die de lekkernijen goedkoper aanbiedt. Beide verkopers overleggen samen en besluiten dat het voordeliger is voor beide partijen om het lekkers voor dezelfde prijs te verkopen en de producten dan samen ook nog iets duurder te maken. Uiteraard ten nadele van de consument. Na verloop van tijd blijkt dat het niet zo gunstig is geweest om de prijs te verhogen, dus het tweetal besluit in plaats daarvan de lekkernijen kleiner te maken. Als Netty voor haar vriendinnen iets lekkers mee naar huis neemt, merkt ze dat ze bedrogen uitkomt. In de strip wordt ook uitgelegd dat bedrijven niet zelf hun openings- en sluitingstijden mogen bepalen, omdat dit onduidelijk is voor de consument. Netty kan opeens haar lekkernijen vanaf half vier ’s middags niet kopen. Ook misbruik van macht wordt aan de kaak gesteld, als Tico besluit alleen nog maar pakketjes te verkopen met een combinatie van lekkernijen daarin. Er zit voor Netty niks anders op dan het hele pakketje te kopen. Netty’s ontevredenheid stijgt met de dag en ze is dan ook verheugd te zien dat er op een dag een dame haar lekkernijen staat aan te prijzen. Tico en Ficho proberen daar een stokje voor te steken en haar te verjagen, maar de dame weigert weg te gaan. Het tweetal besluit daarop onder de prijs van de verkoopster te gaan zitten en het duurt niet lang de nieuwkomer kiest het hazenpad. ,,Dit is allemaal verboden met de nieuwe concurrentiewet”, zo wordt geconcludeerd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.