Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Girobank moet snijden in de kosten en stoot om te beginnen twee bijkantoren af, maar moet ook de personeelsomvang fors terugbrengen.


giroDat heeft het Antilliaans Dagblad bevestigd gekregen uit goede bronnen. Voor Girobank is sinds de jaarwisseling 2013-2014 de noodregeling van toepassing, waardoor toezichthouder de Centrale Bank (CBCS) de facto bewindvoerder is over de commerciële bank.
De inkomsten van Giro zijn de afgelopen periode gedaald, door minder renteopbrengsten en afnemende ontvangsten uit fees, waardoor de bestaande infrastructuur niet kan worden gehandhaafd. Twee filialen worden per direct gesloten: het kantoor in Colon te Otrobanda en het kantoor in het voormalige winkelgebouw La Confiansa in Punda. Dat scheelt huurlasten. Dan behoudt Giro het hoofdkantoor in Scharloo en de twee bijkantoren te Janwé en in Zuikertuin Mall.
Een stuk pijnlijker is de vereiste personeelsreductie. Naar verluidt raakt circa de helft van de bestaande werknemers hun baan kwijt; dat kan oplopen tot zo’n 80 tot 90 medewerkers. De helft van de ontslagen zal dit jaar nog vallen, de andere helft in 2019. Het gaat ook om de hogere functies.
Hierover is onlangs intern gecommuniceerd. Naar buiten toe heeft de leiding, bestaande uit gemachtigden namens de CBCS voor het bestuur en gemachtigden in de functie van commissarissen, nog niet bericht. Tevergeefs zocht deze krant gisteren contact.
De maatregelen, waaronder ook actie voor het weer laten aantrekken van de omzet, zijn vooruitlopend op een eventuele overname van de Girobank, waarover al lang wordt gesproken en onderhandeld nadat het in handen van IIG Capital (International Investment Group) in New York misging.
Eerder was sprake van het laten samengaan van Giro met de PSB Bank (de Postspaarbank in handen van de overheid) en de Centrale Hypotheekbank (CGB) onder de paraplu van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Aanvankelijk werd daarbij ook gemikt op een aanzienlijke participatie door Guandong Zhenrong Energy (GZE), die eerst de beste papieren leek te hebben voor de miljardenovername van de Isla-raffinaderij, maar dat scenario lijkt nu uitgesloten.
De noodregeling was eind 2013 nodig, aldus de Centrale Bank destijds, ter bescherming van alle deposanten en crediteuren van Giro. Optreden door de CBCS was noodzakelijk vanwege ontwikkelingen die ertoe hadden geleid dat de solvabiliteit van Girobank onder grote druk was komen te staan. Daarna herstelde de bank zich, maar de laatste tijd staan de inkomsten onder druk.
Uit welingelichte bronnen vernam deze krant dat voor zo’n ‘APC-Bank’ veel herkapitalisatie is vereist: er was sprake van minimaal 240 miljoen gulden, maar eigenlijk meer om de vernieuwde bank met een positieve kapitaalspositie te laten beginnen. APC zou 100 miljoen inbrengen, PSB 30 miljoen en CHB 5 miljoen. Blijft over 105 miljoen. Mogelijk dat de getallen inmiddels zijn bijgesteld.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.