Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is volgens de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag ‘niet ondenkbaar’ dat ten aanzien van Venezuela - net als indertijd in Argentinië in relatie tot de Britse Falklandeilanden - ‘binnenlandse onrust in een buitenlands avontuur overslaat’.


abc alert,,Van zijn kant zal in geval van ernstige binnenlandse onlusten op één van de eilanden, Venezuela zich uitgedaagd kunnen voelen om de belangen bij de olieraffinage op Curaçao en Aruba militair te beschermen.”
Dat stelt de WRR in een vrij recent rapport ‘Veiligheid in een Wereld van Verbindingen; Een strategische visie op het defensiebeleid’ van 2017. Het Antilliaans Dagblad verwees hier - in verband met de actualiteit rond de relatie met buurland Venezuela - in de editie van vrijdag 12 januari ook al naar in het artikel ‘Veiligheid ingebed in samenwerking’.
Naast de verschillen tussen het Europese deel van het Koninkrijk en het Caribische deel die voortvloeien uit de geografische ligging en uit verdragen – van de Navo en EU - zijn er verschillen ‘in de aard van de veiligheidsvraagstukken’.
,,Het gaat om een deel van de wereld met een groot aantal, onderling in allerlei opzichten verschillende eilandstaten en -gebieden. De veranderingen in de internationale verhoudingen in het Caribisch gebied zijn in de afgelopen eeuw veroorzaakt door dekolonisatie en revoluties, niet door oorlogen gericht op gebiedsuitbreiding ten koste van een andere staat.”
Dit betekent uiteraard niet, vervolgt de WRR, dat het gebied van eeuwige vrede verzekerd is. ,,Sinds de Argentijns-Britse oorlog om de Falklandeilanden is van tijd tot tijd de vraag onder ogen gezien of Venezuela altijd de soevereiniteit van een primair Europees staatsverband over drie nabije eilanden zal blijven eerbiedigen.”
Veiligheidsbeleid in de ‘versnipperde Caribische omgeving’ moet in een op stabiliteit gerichte samenwerking gestalte krijgen, meent de WRR. De Nederlandse militaire component kan alleen functioneren in een ondersteunende en aanvullende rol naast die van de Caribische staten en andere entiteiten, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
,,Dat Nederlandse aandeel is wel essentieel, gegeven het relatief grote belang van de met Nederland verbonden eilanden in dit deel van de wereld. Versterking van de stabiliserende instituties van de Caribische landen en eilandgebieden in het Koninkrijk zoals rechtspraak, Openbaar Ministerie en politiek moet hoge prioriteit houden.”
De WRR stelt over de veiligheid in het Caribische deel van het Koninkrijk óók: ,,Een sterkere sociaaleconomische ontwikkeling biedt op den duur het beste tegenwicht tegen het ontstaan van machtsvacua; daarbij kan het ook om ongecontroleerde gebieden in sloppenwijken gaan, of sectoren van de economie zonder effectief toezicht.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.