Eerste kritische noot op Ipko gevallen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de opening van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) zijn de eerste kritische woorden gevallen in de speech van de Curaçaose Statenvoorzitter William Millerson.

 

ipko

Hij stelde over de Nederlandse hulp aan Sint Maarten na orkaan Irma: ,,Ik vind toch de manier waarop Nederland de uiteindelijke hulp voor de wederopbouw van Sint Maarten heeft aangeboden, niet elegant. Op het moment dat het eiland diep in de put zat, werd de hulp aangeboden onder voorwaarde dat de Integriteitskamer per direct ingesteld diende te worden, en dat Sint Maarten de grenscontrole aan Nederland over moet laten. Het een en ander had ook anders geregeld kunnen worden. Het leidt geen twijfel dat de kwestie van deugdelijk en integer bestuur van uiterst belang is, doch moeten de respectievelijke instituten van de landen binnen de landen zelf versterkt worden, opdat de nodige ‘checks and balances’ aanwezig zijn. Hierdoor zal ook het vertrouwen van de burger in de staat als geheel groeien.” Maar dat was dan ook het enige kritische geluid bij de opening, nadat Statenvoorzitter van gastland Aruba, Juan Thijsen, de delegaties welkom heette en de wens uitsprak voor een constructief Ipko-overleg. Het Sint Maartense Statenlid Perry Geerlings verontschuldigde Sarah Wescot-Williams, die vanwege het formatieproces op Sint Maarten niet aanwezig kon zijn. In zijn openingswoorden een grote dankbetuiging aan alle vertegenwoordigers van de Koninkrijkslanden voor de geboden steun na orkaan Irma.
Na Thijsen kwam de Nederlandse delegatieleider Alexander Pechtold aan het woord en sprak over de belangrijke onderwerpen die besproken gaan worden, te weten de situatie op de Bovenwindse Eilanden na orkaan Irma en de relatie met Venezuela.
,,Het wederopbouwen van Sint Maarten en de anderen eilanden vereist wederzijds vertrouwen en goede onderlinge samenwerking. Daarom is klimaatverandering ook een belangrijk onderwerp in dit parlementair overleg. Wij moeten als volksvertegenwoordigers spreken over dit onderwerp en komen tot concrete afspraken. Afspraken die verder reiken dan het Ipko. De boodschap van het Ipko moet overgebracht worden aan de respectievelijke regeringen”, aldus Pechtold. Hij vervolgt: ,,We spreken ook over de situatie in Venezuela. De politieke en economische situatie in Venezuela is zorgelijk en zeer nabij het Koninkrijk, met vooral consequenties voor Aruba, Bonaire en Curaçao. We moeten dit onderwerp bespreken en afspraken maken en gezien de actuele situatie van deze dagen de rust bewaren en de relatie met Venezuela niet verder laten verslechteren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).