Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het aantal Venezolanen dat asiel aanvraagt op Curaçao is sinds juni vorig jaar fors gestegen.

asielzoekers De regering beschikt over informatie dat er inmiddels rond de 200 asielzoekers zijn geregistreerd bij de vluchtelingenorganisatie UNHCR, en de overheid ziet zich genoodzaakt voorbereidingen te treffen voor opvang.
De Raad van Ministers is voornemens 4,5 miljoen gulden te storten in een crisisfonds om de opvang van vluchtelingen in een tentenkamp te kunnen bekostigen. Een voorstel hiertoe is ingediend bij het ministerie van Financiën. Dat schrijft premier Eugene Rhuggenaath, in de hoedanigheid van minister van Algemene Zaken, aan de voorzitter van de Staten. Deze had de regering gevraagd naar een reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), dat van 14 tot 16 juni 2017 in Den Haag plaatsvond. Het ministerie van Algemene Zaken is daarna verzocht een schriftelijke update te geven over de situatie in Venezuela.
Premier Rhuggenaath geeft aan, dat de voorbereidingen voor opvang van vluchtelingen ‘gestaag blijven doorgaan’. ,,Er zijn afspraken gemaakt met het Rode Kruis. Dat beschikt over tenten, om snel een aantal mensen te kunnen opvangen. Er is een gebied aangewezen dat gebruikt kan worden voor het inrichten van een tentenkamp.”
Ofschoon nog niet duidelijk is hoeveel Venezolanen in aanmerking willen komen voor asiel, baren de recente, nog niet officieel ontvangen cijfers hem grote zorgen, zegt premier Rhuggenaath. ,,Het betreft aanmeldingen die door UNHCR zelf zijn geregistreerd, buiten de nieuwe procedure in ons land om. Deze nog onofficiële cijfers laten een enorme toename zien van het aantal aanvragen voor asiel sinds juni vorig jaar.” Vertegenwoordigers van de UNHCR waren destijds op Curaçao, en de premier heeft de indruk dat zij mensen uit met name Venezuela hebben aangespoord om zich te registreren voor een aanvraag van asiel. ,,Indien de berichten kloppen, dan heeft dit een sterk aanzuigende werking.”
De gegevens van asielzoekers waarover de UNHCR beschikt, worden vergeleken met data op Curaçao, en daarna wordt bekeken welke personen op de lijst in aanmerking zouden kunnen komen voor doorverwijzing naar UNHCR voor een formeel onderzoek naar een eventuele asielzoekersstatus.
Premier Rhuggenaath geeft aan, dat Curaçao nog geen sluitende afspraken kan maken voor opvang van mensen omdat de financiële dekking van de kosten niet geborgd is. ,,Er is vanuit het ministerie van Financiën nog geen uitspraak gedaan over het voorstel van een crisisfonds ter waarde van 4,5 miljoen gulden.”
Er is wel al een aantal oefeningen georganiseerd, zo maakt de premier bekend. ,,Binnenkort wordt met collegae van Binnenlandse Zaken een oefeningsplan voor opvang en evacuatie besproken. De bedoeling is dat een dergelijke oefening in het eerste kwartaal van 2018 als multidisciplinaire samenwerking met internationale partners wordt uitgevoerd.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.