Belastingvrij winkelen in Willemstad stap dichterbij.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Belastingvrij winkelen in het centrum van Willemstad is een stap dichterbij, nu op voordracht van de minister van Economische Ontwikkeling en de minister van Financiën is besloten een takencommissie in te stellen.

punda2
Deze zogenoemde taskforce zal zich bezighouden met het bepalen van het juiste concept, het beleid, de regelgeving en een effectief uitvoerplan voor de invoering van ‘tax & duty free’-winkelen op Curaçao. Hier is een landsbesluit voor getekend dat onlangs is toegestuurd aan de Staten.
De ministerraad heeft het besluit genomen met onder meer de overweging van ‘de stimulering van de economie en het behoud en de groei van werkgelegenheid en om die reden voornemens is een faciliteit van vrijstelling van omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen in te voeren voor levering van bepaalde producten aan toeristen’.
Belastingvrij winkelen wordt wereldwijd gezien als een stimuleringsmaatregel om een impuls te geven aan de toeristische branche en de economie, zo wordt uitgelegd. De Curaçaose regering wil met de maatregel de concurrentiepositie in de regio, met name voor het cruisetoerisme, verbeteren. ,,Curaçao moet internationaal op de kaart gezet worden als een ‘tax & duty free’-toeristische bestemming”, aldus het landsbesluit.
De initiatiefnemers, ministers Steven Martina en Kenneth Gijsbertha (beiden MAN), hopen dat deze faciliteit voor een betere promotie van Curaçao als toeristische bestemming en voor groei in het aantal toeristen en de besteding tijdens hun verblijf zal zorgen. Verder wenst de regering de kwaliteit en levendigheid van de binnenstad te waarborgen, temeer omdat Willemstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat.
De regering vindt het wel belangrijk dat alle betrokken partijen en overige stakeholders inbreng kunnen hebben in het proces van voorbereiding van invoering de belastingfaciliteit. Daarom vindt de regering een verantwoord en goed voorbereidend proces van regelgeving het van groot belang, ‘waarbij zo veel mogelijk ook rekening wordt gehouden met praktische uitdagingen en het belang van de winkeliers en bedrijven in onze samenleving’, zo staat uitgelegd. De betrokkenheid en mening van partijen en stakeholders is belangrijk en vakdeskundigen moeten zich buigen over de formulering van efficiënt beleid, effectieve implementatie en correcte regelgeving.
De commissie die daarvoor in het leven wordt geroepen moet het concept van ‘tax & duty free’-winkelen formuleren, het beleid bepalen, regelgeving ontwerpen die door de wetgever of de regering geformaliseerd moet worden en een uitvoerplan opstellen waarbij ook gedacht wordt aan communicatie, publiciteit en marketing.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).