Bij vervanging ‘gepensioneerde’ werknemers met volle compensatie door nieuw personeel.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra kan bijna 45 miljoen gulden besparen als het nutsbedrijf de komende jaren werknemers die de 60-jarige leeftijd bereiken laat gaan met een overbruggings- en compensatieregeling en hen vervangt door de instroom van een nieuwe generatie personeel.

aqualectralogo

Dat blijkt uit documentatie in bezit van deze krant. Van ‘ontslagen’ bij Aqualectra - valse geruchten melden dat het zou gaan om het gedwongen vertrek van 150 tot 300 werknemers - is geen sprake. Maar met de vakbonden is eerder een ‘transitieperiode’ overeengekomen, waarin personeel op natuurlijke wijze afvloeit bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Een gedeelte van het natuurlijk af te vloeien personeel zal vervangen moeten worden door medewerkers met kennis en ervaring afgestemd op het aangepaste businessmodel.
Het energiebedrijf ziet zich genoodzaakt om, als gevolg van de voortschrijdende ontwikkelingen in de utiliteitssector, het businessmodel aan te passen en meer te sturen op nieuwe technologieën en efficiency. Dat is ook nodig om de prijs die huishoudens en bedrijven betalen voor stroom en water verder te drukken.
In protocollen, pensioenovereenkomsten en de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) 2014-2017 van Aqualectra is afgesproken dat de pensioenleeftijd 60 jaar is en dat dit ook een aantal jaar, tot 2024, zo zou blijven.
Werknemers die met 60 jaar met pensioen gaan, terwijl ze pas voor het eerst vanaf 65 jaar een AOV-uitkering ontvangen, worden gecompenseerd door het energiebedrijf. Deze overbruggingstoelage houdt in dat hun AOV, AOV-premie en hogere bvz-premie worden gecompenseerd, waardoor hun inkomen na het bereiken van de 65-jarige leeftijd volledig wordt gesimuleerd. Deze personen krijgen vanaf hun 60e maandelijks hetzelfde bedrag in handen dat zij zouden hebben ontvangen als ze op hun 65e met pensioen zouden gaan.
Toch is er vrij onverwacht verzet. Van de zijde van de vakbonden, waaronder in ieder geval door SEU-voorzitter Errold Bishop, die hierin de overige vakbonden STK en STKO en de politiek probeert mee te slepen. Hij schreef deze week een brief aan Aqualectra-directeur Darick Jonis waarin hij om opheldering over de status van de 60-jarigen vraagt. Een maand eerder deed de rechter op 17 november een uitspraak dat het nutsbedrijf zich niet onredelijk opstelt; integendeel, de gekozen weg - afgestemd en onderschreven door dezelfde vakbonden - is passend en noodzakelijk. ,,Een ander, minder vergaande, oplossing is niet gebleken”, aldus het vonnis.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).