Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In totaal hebben 113 bedrijven uit verschillende delen van de wereld interesse getoond om Aqualectra komend jaar te voorzien van zonne-energie.

Aanstaande vrijdag, 22 december, zullen maximaal tien van deze leveranciers van zonnepanelen vernemen dat zij een uitnodiging voor een bezoek aan Curaçao kunnen verwachten.
De internationale aanbesteding voor de installatie en het onderhoud van ongeveer 40.000 zonnepanelen op Curaçao is geslaagd, zegt Aqualectra-directeur Darick Jonis, die opdracht gaf voor de tender. Op de website van de Renewable Energy Community van de Caribbean Electric Utility Services Corporation (Carilec) werd de opdracht in de markt uitgezet. Ook op tender.com kwam de advertentie te staan. ,,Specialisten in zonne-energie uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, India, Ghana en tal van anderen hebben gereageerd”, zegt Jonis. ,,We zijn blij met de grote respons.”
De aanbesteding sloot op 14 december. Van de 113 kandidaten hebben hooguit twintig alle door Aqualectra gestelde vragen beantwoord, de rest van de inschrijvingen is niet volledig. Jonis gaat ervan uit, dat alleen de complete inschrijvingen in aanmerking komen voor selectie tijdens het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure. Helemaal zeker weet hij dat niet, want Aqualectra heeft de aanbesteding en selectie volledig uitbesteed.
Alle inschrijvingen zijn in handen van DNV GL, een van de grootste certificatie-instellingen wereldwijd en inhoudelijk expert voor bedrijven in de energiewaardeketen, ook bekend als Kema Laboratories, van oorsprong een Noorse organisatie. Als een van de marktleiders in de Testing, Inspection & Certification (TIC) industrie selecteert DNV GL de beste kandidaten door referenties na te trekken en de kwaliteit van geleverd werk te schatten. ,,Voorwaarde is dat de leverancier over aantoonbare ervaring beschikt om het project uit te voeren”, zegt Jonis. ,,Curaçao is geen proeftuin, de opdracht zal gaan naar een expert, geen beginner.”
De zonnepanelen komen op daken van overheids-nv’s te staan. Aqualectra gaat die daken huren, en betaalt daarvoor een nader vast te stellen prijs per vierkante meter. ,,De huur dient als vergoeding voor het risico van schade aan daken in geval van een calamiteit”, zegt Jonis, die de vergoeding beschouwt als ‘erfpacht op daken’. Om het risico van schade te minimaliseren, is vakkundige installatie van panelen vereist. ,,Medio januari is het bezoek gepland. Geselecteerde leveranciers worden dan op Curaçao ontvangen om de daken van aangewezen gebouwen te inspecteren,” zegt Jonis, die erop wijst dat panelen in de juiste richting en onder een bepaalde hellingshoek geplaatst moeten worden - doorgaans een hoek van 35 of 36 graden. ,,Het is de taak van de leveranciers om de ideale hellingshoek te berekenen”, zegt hij. ,,Het hoogste rendement uit zonne-energie wordt gehaald wanneer de zon loodrecht op de zonnepanelen instraalt. Ook dient voor de veiligheid - de panelen kunnen erg warm worden - rekening te worden gehouden met een minimale afstand tussen de rijen zonnepanelen.” Op basis van de inspectie kunnen de ondernemers hun berekeningen maken en een definitieve offerte indienen, zo legt Jonis uit. De energie die via de zonnepanelen opgewekt wordt, zal direct aan het net worden geleverd. In de toekomst zal Aqualectra de energie ook opslaan.

zonnepanelen


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.