Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Advent Ziekenhuis heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

huurman Eén van de twee internisten in het ziekenhuis mag de komende twee maanden geen patiënten opnemen.
Tot die maatregel heeft de inspectie besloten nadat zich een ernstige calamiteit voordeed binnen de groep interne geneeskunde in het Advent ‘leidend tot het overlijden van een patiënte’. Dat gebeurde terwijl - na een audit begin 2016 en daarna nog eens een onderzoek in het laatste kwartaal van 2016 - ‘al twijfels bestonden over de kwaliteit en patiëntveiligheid van de internistische zorg in het Advent Ziekenhuis’, aldus de inspectie. Na het recente incident dat de dood van een patiënte tot gevolg had, werd de situatie op de afdeling in het ziekenhuis onmiddellijk opnieuw onderzocht en is ‘als eerste voorlopige conclusie naar voren gekomen dat de situatie op gebied van kwaliteitszorg en patiëntveiligheid nog steeds van onvoldoende niveau is’. ,,Dit spitst zich toe op het handelen van één van de twee in het Advent werkzame internisten.”
De aanwijzing verplicht het Advent om met onmiddellijke ingang en gedurende twee maanden een opnamestop in te voeren voor de betreffende internist. Daarnaast moet het ziekenhuis in die periode de adviezen van de audit-rapporten uit 2016 ‘volledig hebben geïmplementeerd’. Inspecteur-generaal Volksgezondheid Jan Huurman zegt desgevraagd dat de maatregel niet alleen de individuele medisch specialist betreft, maar dat het ook schort aan het kwaliteits-veiligheidssysteem in het ziekenhuis. Dat de andere internist toch patiënten mag opnemen heeft er mee te maken dat ‘het oordeel soms net boven en soms net onder een acceptabel niveau ligt’. De arts in kwestie mag wel patiënten zien in een oficina buiten het Advent. Huurman: ,,De problemen die in de audit zijn geconstateerd, hebben zich voorgedaan in klinische situaties en ook het recente incident betrof een opgenomen patiënt.”
De opnamestop moet zorgen voor rust en de zekerheid dat herhaling zich niet voordoet. ,,We zullen in die periode bekijken of en hoe de betreffende specialist kan worden bijgespijkerd”, zegt Huurman. ,,Tegelijkertijd zullen we indringend praten met Advent, want men had al veel moeten verbeteren en heeft dat niet gedaan. We zijn in gesprek met een buitenlandse beoordelaar om vervolg te geven aan de audit in 2016.” Volgens de inspecteur-generaal kan het goed zijn dat over twee maanden de situatie dusdanig is verbeterd dat beide internisten weer patiënten kunnen opnemen. ,,Maar als dat gebeurt dan is er wel sprake van een aanzienlijke betere kwaliteit en patiëntveiligheid.”
De inspectie zal ook de specifieke casus die aanleiding gaf voor de aanwijzing verder onderzoeken. ,,We hebben de betreffende dossiers opgevraagd”, zegt Huurman. ,,Zo’n klacht kan altijd aanleiding geven voor een tuchtzaak.”
De directie van het Advent Ziekenhuis was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).