Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De ministerraad heeft gisteren ingestemd met het Visiedocument duurzame ontwikkeling Bullenbaai.

bullenbaaiMinister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling zegt dat nu de masterplanning begint. ‘Binnen zes maanden’ moet er een uitgewerkt plan op tafel liggen.
,,De toekomstverwachting voor de internationale en regionale maritiem-logistieke sector is positief”, aldus het visiedocument. ,,De kuststrook van Bullenbaai kan worden doorontwikkeld tot een volwaardige, moderne diepzeehaven waarmee Curaçao optimaal kan inspelen op de vraag naar logistieke dienstverlening vanuit de regionale scheepvaartmarkt, op marktontwikkelingen (transportroutes, tonnages van schepen), op het regionale aanbod (de concurrentie en mogelijkheden voor samenwerking) en op de fysieke mogelijkheden die Bullenbaai en de Curaçaose territoriale zee bieden.”
Sinds 1930 wordt een stuk kust van Bullenbaai gebruikt voor de opslag van olieproducten en sinds 1975 met de terminal voor de op- en overslag van ruwe olie, waardoor er ter plekke infrastructuur - ontsluitingswegen, steigers, pijpleidingen, kades - aanwezig is. Regering-Rhuggenaath wil de mogelijkheden meer benutten.
,,Havenactiviteiten brengen vaak (interlinkages met) andere activiteiten tot stand, zoals onderhoudswerkzaamheden, afvalverwerking, detailhandel, business travel en koop- en verblijfstoerisme. De locatie bij Bullenbaai biedt bovendien kansen voor logistieke ketenvorming in combinatie met de nabijgelegen luchthaven. Bullenbaai is vanwege haar diepte bij uitstek geschikt voor ship-to-ship en ship-to-shore transshipment en opslag van dry bulk cargo die vanuit de Caribische regio naar Europa en Oost-Azië moet worden vervoerd. Er lijkt bijzonder potentieel te zitten in dry bulk cargo als steenkool, ijzererts, graan, petroleum coke en houtpellets uit de VS; steenkool en ijzererts uit Venezuela; bauxiet en mangaanerts uit Guyana; bauxiet uit Jamaica; en steenkool uit Colombia.”
De Oil Terminal nu levert werkgelegenheid voor ongeveer 60 personen in dienstverband, voor nog eens 60 personen via aannemers en voor 100 tot 150 personen op projectmatige basis en genereert daarnaast ook indirect werk voor diverse andere ondernemingen. Dan kunnen er nog veel méér worden.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).