Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De door Solidaridat Sindikal voor vandaag aangekondigde acties zijn in het belang van meer dan zestig procent van de bevolking van Curaçao die van een minimum moet rondkomen, aldus woordvoerder Errol Cova. ,,Velen van hen worden onderdrukt en kunnen niet voor zichzelf opkomen, wij moeten voor hen strijden.”

bondencova
Coördinator van de acties Alex Molina riep gisteravond alle werknemers op om zich om 7.00 uur vanochtend te verzamelen bij het kantoor van vakbond BTG (Bònt di Trahadornan di Gobiernu) te Marie Pampoen. Wat voor acties vandaag worden gevoerd, wilde de leider van het actiecomité van de 15 vakbonden die zich hebben verenigd als Solidaridat Sindikal, niet zeggen. ,,Een oorlog waarvan de strategie van tevoren bekend is, is een verloren oorlog”, aldus Molina.
Cova meent dat de bonden middels massale acties verder moeten strijden voor verhoging van het minimumloon. Als reden voert hij aan dat de onderhandelaars Dois Gijsbertha en Yubi Evertsz, die door minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) waren gevraagd te kijken of zij met de bonden tot een akkoord konden komen over verhoging van het minimumloon met 17,5 cent, met een ander voorstel kwamen. ,,Dat klopt”, zegt minister Koeiman desgevraagd: ,,Dois Gijsbertha heeft de bonden voorgesteld het minimumloon te verhogen met 26 cent, naar 9 gulden en 26 cent per uur. Gijsbertha kan dat voorstellen, dat mag hij doen, maar het kabinet staat hier niet achter. De regering heeft terdege laten onderzoeken wat de consequenties zijn van een verhoging met 26 cent, en heeft geconcludeerd dat dit dermate veel banen gaat kosten dat deze verhoging op dit moment niet verantwoord is.” De regering houdt vast aan een verhoging met 17,5 cent, maar, zegt Koeiman, wil over zes maanden bekijken of er dan ruimte is voor verdere stijging van het minimumloon. ,,Intussen werkt het kabinet verder aan verhoging van het jeugdminimumloon, versteviging van de rechtspositie van mensen die voor het uitzendbureau werken en ook de rechtspositie van arbeiders bij faillissement van de werkgever: de visie van het kabinet is, dat de werknemers eerst uit moeten worden betaald, en dat de curator daarna de andere vorderingen dient af te handelen. Dit zijn enkele van onze beleidsvoorstellen om werknemers meer financiële zekerheid te bieden en armoede onder de bevolking te bestrijden.”
Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) verklaarde gisteravond in reactie op de aankondiging van de acties van vandaag dit een ‘zeer teleurstellende ontwikkeling te vinden gezien het intensieve overleg met de bonden’ gedurende de afgelopen dagen. ,,De regering heeft zich bereid getoond tot constructief overleg en daadwerkelijk stappen ondernomen om tot oplossingen te komen. De afgelopen twee dagen is het gelukt de vrede te bewaren, en het zou heel treurig zijn als de bevolking, aan de vooravond van de kerstviering en start van religieuze bijeenkomsten, in de ochtend ontwaakt in een land in rep en roer.” De premier zei te hopen dat de bonden zich zouden bedenken, en de acties vandaag zouden afblazen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).