Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van het nieuws dat de bouw van een nieuwe raffinaderij in Myanmar is stopgezet vanwege ernstige financiële problemen bij investeerder Guangdong Zhenrong Energy (GZE).


OPHoop GZE vervlogenDat verklaart de minister-president tegenover deze krant. Het nieuws bevestigt volgens Rhuggenaath hetgeen al eerder naar voren is gekomen uit de bevindingen van de due diligence en deskresearch van Curaçao, namelijk dat GZE niet over de financiële en technische capaciteit beschikt voor het moderniseringsproject van de Isla-raffinaderij. ,,Aan de ene kant is het geen goed nieuws; de hoop en de grote verwachtingen die er waren, zijn vervlogen. Aan de andere kant bevestigt het nog meer het gelijk van de regering om zich op het zogeheten paralleltraject te richten.”
The Myanmar Times meldde gisteren dat de bouw van de nieuwe raffinaderij in het zuiden van Dawei, Myanmar in november van dit jaar is stopgezet vanwege financiële problemen van de Chinese investeerder GZE. ,,Het grootste probleem is dat de Chinese investeerder tot nu toe geen enkele vooruitgang heeft geboekt sinds het project is goedgekeurd”, zo schrijft de krant. Het artikel vermeldt ook dat ‘het project van naar schatting 2,6 miljard dollar gebouwd moest worden door de Chinese ontwikkelaar Guangdong Zhenrong Energy Co’. Het zou de eerste raffinaderij zijn die door GZE gebouwd zou worden.
Voormalig PAIS-leider Alex Rosaria, tegenwoordig consultant voor Azië, waarschuwde de Curaçaose regering in een recente blog voor de impact van het debacle van GZE in Myanmar. ,,Nu de bouw van een nieuwe raffinaderij in Myanmar is afgeblazen vanwege grote financiële problemen bij ontwikkelaar Guangdong Zhenrong Energy is het aan de regering om te voorkomen dat zoiets op Curaçao gebeurt”, zo schreef de oud-politicus, die verder aangeeft dat GZE gigantisch faalde bij de bouw van de nieuwe raffinaderij in Myanmar en dat de kosten voor de bouw enkele miljarden dollars bedragen.
In zijn blog schrijft Rosaria dat GZE vorig jaar een film vertoonde tijdens de ceremonie in het Renaissance Hotel, waarbij de MoU tussen Curaçao en het Chinese bedrijf werd getekend. De film moest dienen als het ultieme bewijs van de ernst en de capaciteit van GZE om de raffinaderij op Curaçao over te nemen. Bronnen hebben echter aan Rosaria gemeld dat Myanmar al iets meer dan een jaar op de hoogte was van de financiële problemen van GZE. ,,Dit betekent dat GZE al zeer ernstige financiële problemen had aan de andere kant van de wereld, toen wij de MoU met het bedrijf tekenden. De vraag is wat voor financiële due diligence het MDPT heeft gedaan of dat zij dat überhaupt heeft gedaan.”
Het recente nieuws van de bouwstop van de raffinaderij in Myanmar moet nog met Refineria di Kòrsou (RdK) en het MDPT worden opgenomen, aldus Rhuggenaath. En de ministerraad zal hierover een advies moeten uitbrengen. In dat advies zal ook de informatie worden opgenomen die het kabinet de afgelopen twee weken van GZE heeft ontvangen. Vorige week heeft Baota Petrochemical Group een presentatie gehouden voor het MDPT. Volgens Rhuggenaath zou Baota op grond van de recente ontwikkelingen als een van de mogelijke alternatieven in het paralleltraject beschouwd kunnen worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).