Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drie containerschepen met bestemming Aruba zijn wegens problemen in de Arubaanse haven uitgeweken naar de haven van Curaçao. ,,Deze schepen worden in de Curaçaose haven ontladen, de containers worden in een later stadium naar Aruba gebracht”, zo licht Fernando da Costa Gomez, directeur van Curaçao Port Services (CPS), toe.

cps
De Aruba Trade & Industry Association (Atia) heeft diverse klachten van ondernemers ontvangen over vertraging bij de containerafhandeling in de Arubaanse haven. In een verklaring aan de media beklaagt Atia zich erover, dat juist in de deze drukke decembermaand, vlak voor de feestdagen, zich problemen voordoen met het binnenbrengen van goederen.
Atia zegt te hebben vernomen, dat er spanningen zijn onder de werknemers van het stuwadoorsbedrijf Astec, de Arubaanse evenknie van Curaçao Port Services. ,,Als dit leidt tot een werkonderbreking, zal dit desastreuze gevolgen hebben voor het bedrijfsleven op Aruba.” Atia doet een beroep op alle betrokkenen om het algemeen belang van Aruba voor ogen te houden, en ervoor te zorgen dat het land optimaal profijt heeft van deze voor de economie cruciale feestmaand.
De vertegenwoordigers van de handel en industrie op Aruba hebben Astec benaderd om te weten te komen wat precies de oorzaak is van de vertraging bij de containerafhandeling en inklaring van goederen. ,,We moeten voorkomen dat de situatie verslechtert. Volgens de informatie waarover wij beschikken zijn er in de nieuwe haven ruimte en faciliteiten om twee schepen tegelijkertijd uit te laden. Niettemin is er momenteel slechts één kraan in gebruik om de containers van boord te hijsen. De Atia wil weten wat hiervan de reden is.”
Voorkomen moet worden dat lokale ondernemers inkomsten derven omdat zij niet tijdig over de door hen bestelde goederen kunnen beschikken, zo benadrukt Atia. ,,Naar verluidt heeft de kapitein van een schip met meer dan honderd containers aan boord, na tijdig te hebben aangegeven later dan gepland in de Arubaanse haven aan te komen, te horen gekregen dat de containers niet konden worden gelost, en heeft deze kapitein daarop besloten het schip uit te varen. Ondernemers op Aruba wachten intussen op de goederen aan boord, waaronder diepgevroren producten. Let wel, ons toerisme is afhankelijk van de import van producten uit het buitenland.”
CPS-directeur Fernando da Costa Gomez zegt de situatie op Aruba te betreuren, en met de ondernemers op het buureiland mee te voelen, aangezien een dergelijke situatie zich eerder op Curaçao voordeed en hij de ernst van het probleem kent. ,,We zijn blij dat wij in staat zijn om Aruba bij te staan”, zegt hij. ,,In de Curaçaose haven is de grootste drukte voorbij, dankzij onze medewerkers die de laatste weken overuren hebben gemaakt, en op zaterdagen hebben gewerkt. Wij hebben nu de mogelijkheid om de schepen voor Aruba binnen te loodsen, en ervoor te zorgen dat de containers weldra hun bestemming bereiken.” Er is recent en in het verleden veel kritiek geweest op de afhandeling in de Curaçaose haven, zegt Da Costa Gomez, ‘maar nu zie je dat die problemen zich ook elders kunnen voordoen’. De logistieke organisatie in de haven kun je niet helemaal in de hand hebben, er kunnen zich altijd calamiteiten voordoen, zegt de CPS-directeur. ,,Het is goed en mooi om te zien dat de Curaçaose en Arubaanse haven elkaar in geval van nood te hulp schieten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).