Akkoord binnen Diálogo Nashonal
Van een onzer verslaggevers
Willemstad- Het kabinet heeft in de ontstane impasse met de vakbonden, in vergadering met vertegenwoordigers van werkgevers/bedrijfsleven, en vakcentrales binnen Diálogo Nashonal, een akkoord bereikt om tegemoet te komen aan de eisen van de bonden van de Solidaridat Sindikal.

covarhuggenaath

Aan het overleg hebben ook vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen meegedaan.
Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in een gisteravond ingelaste spoedvergadering bekendgemaakt. Bij het ter perse gaan van deze krant was het niet bekend of de actievoerende bonden van Solidaridat Sindikal het akkoord goedkeuren, dat door de vakcentrales CGTC en SSK is getekend.
De bonden eisen dat de kwestie rond de verhoging van het minimumloon, de verhoging van de premie voor de WA-premie en de ontslagronde bij UTS van tafel moeten. De regering heeft wijzigingen aan deze punten gedaan, maar ze niet overboord gegooid. Voor het onvrijwillig ontslag bij UTS geldt dat de werknemers een sociaal verantwoord pakket moeten krijgen met een VUT- en een banenpoolregeling. De bonden moeten geraadpleegd worden over het ontslag, conform de cao. De regering kan niet tegemoetkomen aan de eis om ceo Paul de Geus te ontslaan, dit op grond van de code corporate governance. De verhoging van de WA-premie voor de autoverzekering wordt tijdelijk aangehouden. De verzekeringsmaatschappijen die aan het overleg hebben meegedaan zijn hiermee akkoord gegaan. Binnen zes maanden moet het duidelijk zijn wat de beste manier is om de premie aan te passen. De maatschappijen gaan het publiek informeren over de premie. De regering erkent dat de timing van de bekendmaking van de
verhoging en de communicatie niet ideaal waren.
Wat de verhoging van het minimumloon betreft zijn partijen het eens om bovenop de al geplande verhoging die
in een uurtarief van 9 gulden resulteert, een extra verhoging van 17,5 cent toe te voegen. Rhuggenaath
verklaarde dat deze extra verhoging is gedaan omdat de regering zich bewust is van het belang van
arbeidsrust voor de ontwikkeling van de economie. Voor de zwakke groepen in de samenleving die een inkomen
onder het bestaansminimum hebben wordt speciaal beleid ontwikkeld.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.