Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bezoekt Curaçao op een roerig moment, nu de vakbonden allerlei acties hebben aangekondigd.

georgewout

Vandaag is er een onderhoud met onder meer de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in Willemstad.
Dat wordt bevestigd door de minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN). De Centrale Bank zelf kon vragen hierover sinds maandag nog niet beantwoorden. Voor zover deze krant heeft begrepen betreft het geen officieel zogeheten Artikel IV Consultatieronde, maar een voorbespreking. Het laatste IMF Consultatie IV-rapport over Curaçao dateert van medio 2016.
Op de agenda staan vandaag ontmoetingen en besprekingen met gouverneur Lucille George-Wout en waarnemend president van de Centrale Bank, de onlangs aangetreden Leila Matroos-Lasten. Bij de CBCS vinden de meeste inhoudelijke gesprekken plaats: over de macro-economische aspecten (het bruto binnenlands product, de inflatie, arbeidsmarkt, overheidsfinanciën in 2016 en 2017 en de projecties voor 2018 en de middellange termijn), maar tevens over de monetaire ontwikkelingen (liquiditeit en kredietverlening) en beleid, alsmede de prestaties in de financiële sector en het toezicht daarop.
Vanmiddag wordt de dag afgesloten met een bezoek aan de Isla-raffinaderij met besprekingen over de jongste ontwikkeling en de plannen voor 2018 en daarna.
Morgen wordt uitvoerig gesproken met de minister van Financiën en topambtenaren van zijn ministerie. Het gaat dan behalve over begrotingszaken, ook over belastingbeleid, uitgaven op de gewone dienst en kapitaaldienst, de sociale zekerheid, de herstructurering van het overheidsapparaat, de hervorming van het pensioenstelsel en de projecties voor 2018.
De IMF-delegatie heeft eveneens interesse in de energiesector en de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de olie-industrie. Tijdens de lunch is er een discussiebijeenkomst met Cifa (Curaçao International Financial Services Association) en IBA (International Bankers Association). In de middag staat het onderwerp toerisme centraal, met ontmoetingen met het toeristenbureau CTB en Curaçao Hospitality And Tourism Association (Chata). Tot slot staat een vergadering met het ministerie van Economische Ontwikkeling op het programma.
Vrijdag, de laatste dag van het bezoek, is de IMF-missie te gast bij het College financieel toezicht (Cft), vliegbedrijf Insel Air, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en de Kamer van Koophandel (KvK). Het programma wordt afgesloten met een eindbespreking met minister Gijsbertha van Financiën.
Maandag en dinsdag was Sint Maarten al aan de beurt, waarbij behalve met gouverneur Eugene Holiday is gesproken met de ministeries van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Arbeid, de toeristische sector, de havenautoriteiten, transport- en telecomsector. Ook was er een gesprek van het IMF met de Vertegenwoordiging van Nederland in Philipsburg, met politieke partijen van de oppositie, de Kamer van Koophandel (KvK) en de grootste werkgeversorganisatie Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA) en de Indian Merchant Association (IMA).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.