Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath krijgt van de 15 bonden die deel uitmaken van de Solidaridat Sindikal tot vanmorgen 11.00 uur de tijd om zijn positie te heroverwegen.

ultimatumAlle kabinetsbesluiten over de verhoging van het minimumloon, de verhoging van de premie voor de WA-verzekering en de aangekondigde ontslagronde bij telecombedrijf UTS moeten van tafel, zo eisen de vakbonden. Als het kabinet niet reageert op een brief die de bonden vanmorgen vroeg indienen, of als de reactie niet in het belang is van de bonden, dan treedt plan B in werking. Dit houdt in dat er morgenochtend acties worden gevoerd. Deze acties zijn ingrijpender dan de acties die vanochtend bij het Wilhelminaplein zullen worden gehouden, zo waarschuwt vakbondsman Errol Cova in gesprek met deze krant. De bonden houden vanavond om 19.00 uur een persconferentie bij het gebouw van de PWFC waarin zij details geven over de acties.
,,Net zoals de regering tijdens een persconferentie een signaal afgaf aan de bonden, sturen wij nu een signaal naar de regering”, aldus Cova gisteren. ,,De regering doet een oproep om met ons in dialoog te treden, terwijl zij het besluit al hebben genomen.” De vakbondsleider verklaart dat het in een democratie altijd mogelijk is om besluiten terug te draaien. Hij reageerde daarmee op het standpunt van minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, die waarnam voor minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling. Gijsbertha had aangegeven dat het niet mogelijk is het besluit over de verhoging van de premie voor de WA-verzekering terug te draaien.
Gisteren vroeg Cova om begrip voor de overlast als gevolg van de acties. Hij verklaarde dat er offers gebracht moeten worden. ,,Deze offers zijn nodig om ons doel te bereiken. De vakbonden op Curaçao zullen offers brengen. Zij hebben heel veel voorstellen hierover gedaan.”
Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) verklaarde gistermiddag in een spoedpersconferentie dat de regering voorbereid is op mogelijke acties. De premier ging er op dat moment vanuit dat er vandaag al acties gevoerd zouden worden. Op de vraag of de boel vandaag platgaat, liet de minister-president weten dat hij niet over deze informatie beschikte. Op de vraag of er rekening wordt gehouden dat er als gevolg van de acties geen stroom is, antwoordde de premier dat de overheids-nv’s voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie verklaarde dat hij een gesprek had met de vertegenwoordiger van de vakbonden over de handhaving van de openbare orde bij acties.
De persconferentie van het bijna voltallige kabinet was bedoeld om aan het volk meer uitleg te geven over de brief die de bonden van de regering hebben ontvangen. De brief was in reactie op een vergadering met de bonden afgelopen vrijdag. De premier verklaarde verbaasd te zijn over de reactie van de bonden, die de brief als een provocatie bestempelden. Afgelopen vrijdag had het kabinet nog een goed gesprek met de vakbonden gehad, zo zei hij. De minister-president herhaalde zijn oproep om de dialoog aan te gaan en aan de onderhandelingstafel verder te praten. ,,Ik hoop dat het gezond verstand zegeviert. Dat wij een rustige decembermaand hebben. De regering is er om het land te dienen. Wij geloven in de inclusie, in de dialoog. Dat de dialoog mag zegevieren.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).