Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Ministers (RvM) zal binnen drie weken een beslissing nemen over de verhoging van het minimumloon in 2018. De regering wil eerst advies inwinnen en de gevolgen op de kwaliteit van leven voor alle inwoners van Curaçao evalueren.


Ons huis Raad v MinistersIn een persbericht benadrukt het kabinet-Rhuggenaath dat het uitgangspunt is om in dialoog meningsverschillen op te lossen en dat de regering gebalanceerde beslissingen moet nemen, volgens de regels van good governance en op basis van analyses van feiten en mogelijke effecten. De overheid heeft per 1 januari 2017 het minimumloon bepaalt op 9 gulden. Voordat in 2018 en de jaren daarna opnieuw een verhoging plaatsvindt, moeten eerst de nodige evaluaties worden afgerond. Het streven is een rechtvaardig salaris voor werknemers, maar een verhoging van het minimumloon heeft ook direct invloed op de economie, prijzen en de werkgelegenheid, zo stelt de regering.
De vakbonden voeren behalve voor de verhoging van het minimumloon ook actie tegen de verhoging van de premie voor de autoverzekering en de ontslagen bij UTS. De RvM heeft de verzekeringsmaatschappijen benaderd om te bespreken of de verhoging van de premie in fases kan worden ingevoerd. De regering heeft sowieso haar ‘best gedaan om de gevolgen voor de samenleving tot een minimum te beperken’. Maar de premie is sinds 1999 niet aangepast aan de gewijzigde economische en financiële situatie en moet dus omhoog, zodat verzekeringsmaatschappijen schade na verkeersongevallen kunnen blijven dekken.
De vakbonden eisen het vertrek van UTS-directeur Paul de Geus. ,,Daaraan kan de regering niet zomaar gevolg geven. De overheid moet zich houden aan regels en procedures.” Om het voortbestaan van UTS veilig te stellen, wordt een strategische partner gezocht en moeten de uitgaven, waaronder aan personeel, omlaag. ,,Dat proces werd in 2013 stopgezet en in 2017 weer vervolgd.” De regering wijst erop dat de werknemers van UTS eerst is gevraagd op vrijwillige basis ontslag te nemen en pas toen dat niets opleverde er is overgegaan tot gedwongen ontslagen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).