Licentiefee zomaar doorbelasten aan klant mag niet.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een vonnis in het nadeel van MCB-dochter Windward Islands Bank (WIB) dat, zoals de bank aangeeft, een ‘grote impact’ kan hebben op de WIB/MCB zelf, het gehele bancaire verkeer en zelfs voor de stabiliteit van de financiële sector.

wib
Dit laatste, de financiële sector op de eilanden, kan door de uitspraak ‘ernstig worden ondermijnd’, zoals het gerecht het in de uitspraak zelf opneemt.
De rechter op Sint Maarten heeft deze week beslist dat WIB de licentierechten (license fee) van 1 procent over transacties in buitenlandse valuta (deviezen), die de bank verschuldigd is aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), niet kan doorbelasten aan een rekeninghouder als dat niet is overeengekomen tussen de bank en de klant.
De klant is in dit geval Wise Travel Bureau nv, handelend onder de naam Travel Planners, een reisbureau op Sint Maarten dat geld voor betaalde tickets overboekt naar de internationale luchtvaartorganisatie IATA. Tot medio 2012 werden de overmakingen aangemerkt als betaling aan ingezetenen, zodat daarover niet de 1 procent licentievergoeding werd geheven. Dat veranderde echter toen de Centrale Bank aangaf dat betalingen aan IATA worden gezien als een betaling aan een buitenlandse rechtspersoon.
WIB begon daarop met de doorbelasting, maar in juni 2015 werd de bank door de klant gesommeerd alle licentievergoedingen terug te betalen. Er zouden geen rechtsgronden zijn. De rechter is het daarmee eens: feitelijk heft de bank belasting (retributie) - want de licentiefee gaat volledig naar de landen Curaçao en Sint Maarten - door het licentierecht door te belasten en dat kan niet zonder formele wetgeving. Wat blijkt: de eenvormige landsverordening is nooit afgekondigd. Er is dus geen wettelijke basis.
Er is geen twijfel over dat de commerciële banken als gemachtigde deviezenbanken de 1 procent moeten afdragen aan de CBCS (die dit weer geheel doorbetaalt aan de overheden). Dat is wettelijk geregeld. Maar in deze regelgeving is nergens te lezen dat in dit geval WIB deze moet doorbelasten aan haar rekeninghouder. ,,De licentievergoeding is de wettelijk bepaalde tegenprestatie van de bank om als deviezenbank te mogen handelen”, aldus een eerder tussenvonnis in dezelfde zaak van maart dit jaar.
,,Een wettelijke bepaling omtrent doorbelasting is er niet, alhoewel die mogelijk wel passend zou zijn geweest omdat de 1 procent licentievergoeding een instrument is van de centrale overheid om monetair beleid te voeren”, overweegt het gerecht. Alles wat door MCB-dochter WIB is aangevoerd - e-mails van de Centrale Bank, website CBCS, de Memorie van Toelichting op de regelgeving - het doet volgens de rechter ‘niet ter zake’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).