Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Advent Ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden, gesteld door de Inspectie voor de Volksgezondheid in een aanwijzing.

advent

Dat laat Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Jan Huurman tegenover deze krant weten. Hierdoor heeft de inspectie geen bezwaar meer tegen het toelaten van de verloskundigen en komt wat de inspectie betreft de rechtszaak die eerder door de vier vrijgevestigde verloskundigen is aangespannen, te vervallen.
Tijdens de behandeling van de rechtszaak afgelopen vrijdag kwam volgens Huurman ‘een nieuw gegeven’ aan het licht. Zo werd door de verloskundigen bekendgemaakt dat de bevallingen enkel plaatsvinden op de hoofdlocatie van het Advent, te weten in Groot Davelaar. ,,Dat was nieuw voor mij”, zegt Huurman. De inspecteur-generaal heeft daarom gisteren meteen met een team een bezoek gebracht aan het Advent Ziekenhuis, locatie Groot Davelaar, en daar onder andere de verloskamer bekeken. Daar zijn drie zaken vastgesteld, zo laat Huurman weten: de toelatingsovereenkomsten van de vier betreffende verloskundigen met het Advent Ziekenhuis voldoen in voldoende mate aan de gestelde eisen; de locatie waar nu eerstelijns verloskunde wordt uitgeoefend (Groot Davelaar) voldoet aan de voorwaarden die daarvoor zijn gesteld; en op de andere locatie van Advent (Damacor) wordt geen eerstelijns verloskunde meer uitgeoefend. ,,Daarmee heeft het Advent Ziekenhuis voldaan aan de opgelegde aanwijzing, zodat het ontzeggen van de toegang van verloskundigen tot het Advent Ziekenhuis niet langer aan de orde is.”
In gesprek met deze krant benadrukt Huurman dat hij ‘niet ongelukkig is dat het zo is uitgevallen’. ,,Er is een idee ontstaan alsof ik als inspecteur tegen de verloskunde zou zijn en hen zou willen blokkeren. Het enige dat wij als inspectie hebben gedaan is het Advent gewezen op zijn verplichting zich aan de wet te houden. Nu is voldaan aan de voorwaarden die in de aanwijzing zijn gesteld, zijn de mogelijkheden voor verloskunde op het eiland geruimd. Daar ben ik blij om.”
Het bericht dat het Advent Ziekenhuis nu voldoet aan de gestelde voorwaarden in de aanwijzing, is gisteren aan zowel de directie van het ziekenhuis als aan de rechter gestuurd, die afgelopen vrijdag het kort geding van de verloskundigen tegen de Inspectie Volksgezondheid behandelde. Van het Advent had Huurman gisteren nog geen reactie gekregen. Wel staat morgen een afspraak op de planning met de directie. Agnes Cobelens, een van de vier vrijgevestigde verloskundigen, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Het is vooralsnog onduidelijk of de verloskundigen de rechtszaak doorzetten. De uitspraak staat gepland voor komende vrijdag.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).